Svefa i Almedalen 2022

Under Almedalens alla tusentals seminarier och sammankomster är det bara ett fåtal platser du behöver hålla reda på. Men ett av de ställen du verkligen ska besöka, om du är intresserad av fastigheter och samhällsbyggnad, är Svefas innergård på Adelsgatan 25. I år har vi skapat ett fullmatat program som tar upp viktiga frågor som ligger i gränslandet mellan de privata och offentliga aktörerna på fastighetsmarknaden. Vi har, som den ledande fastighetsrådgivaren, etablerat en central mötesplats för branschens alla aktörer. Svefas hus ska vara den naturliga platsen för att utbyta idéer, förmedla kunskap och bygga relationer under både informella och formella former. Varmt välkommen!

Måndag den 4 juli Samhällsfastighetsdag i samarbete med Fastighetsvärlden

För anmälan och fullständigt program, klicka här

Svefa i Almedalen - Tisdag den 5 juli

Med reservation för ändringar
08:00 - 8:30 - FRUKOSTSAMTAL MED GÄSTER
En god start på Almedalsdagen. Varmt välkommen till Svefas innergård på Adelsgatan 25 och rivstarta dagen med vår goda frukost, spännande samtal och mingel.

Strategisk stadsutveckling - vad är det och hur gör man det hållbart?
Vad är egentligen strategisk stadsutveckling och vilka krav kommer hållbarhetsperspektivet att ställa på kommuner, utvecklare och fastighetsägare när städerna växer?

Föranmälan krävs, anmäl dig här

09:30 - ÖPPET SEMINARIUM
Hållbara miljonprogramsområden, hur går det ihop?

Kan samhället lyckas med stadsutveckling i utsatta områden? Vad händer när privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kommer in som ägare till tidigare kommunalt ägda fastigheter i utsatta områden? Hur påverkas integration och social hållbarhet?

Föranmälan krävs, anmäl dig här

12:00 - ÖPPET SEMINARIUM 
Strategisk stadsutveckling: Börja i affären, inte gestaltning. 
Vilka krav kommer framtidens stadsutvecklingsprojekt att innebära? Hur ska kommuner och privata aktörer hantera framtidens utmaningar för stadsutvecklingsprojekt när alla "enkla" projekt är genomförda? 

Föranmälan krävs, anmäl dig här

13:00 - ÖPPET SEMINARIUM
Hållbara byggrätter och markanvisningar, finns det? Och hur ska marknaden värdera dem?
Hur ska kommuner och privata aktörer tänka när det gäller byggrätter och markanvisningar. Vilka krav kan och bör ställas på hållbarhet och vilka former är bäst?
Föranmälan krävs, anmäl dig här
14:00 - ÖPPET SEMINARIUM
Jordbruk eller samhällsutveckling?

Hur ska vi balansera frågan kring exploatering av jordbruksmark vs samhällsutveckling? Var ska samhället växa när markbankerna är tömda?

Föranmälan krävs, anmäl dig här

15:00 - ÖPPET SEMINARIUM
Tomträttsägare vs staden - Vad händer med stadsutvecklingen när tomträttsägaren säger nej?

Är tomträtter egentligen en bojsten för framtida stadsutveckling? Eller går det att hantera och i så fall, hur?

Föranmälan krävs, anmäl dig här

16.00 - ÖPPET SEMINARIUM
Strandskyddet, bör det förändras och hur kommer landsbygdens utveckling att gynnas eller missgynnas?
Strandskyddsbestämmelserna som gäller generellt vid vatten innebär att det för stora delar av våra land- och vattenområden råder begränsningar för hur användningen av dessa områden får förändras. Hur påverkas landsbygdens utveckling av lagstiftningen, Ska den förändras, och i så fall hur?

Föranmälan krävs, anmäl dig här

16:30 - 20:00 - FÖRANMÄLAN KRÄVS - SVEFA AFTER ALMEDALEN MINGEL
Vad är väl bättre än att avsluta en Almedalsdag med ett Almedalsmingel i skön miljö?

Varmt välkommen till oss och Svefas innergård, Adelsgatan 25.  Vi minglar mellan 17:30 - 20:00.

Föranmälan krävs, anmäl dig här

Svefa i Almedalen - Onsdag den 6 juli

Med reservation för ändringar
08:00 - 8:30 - FRUKOSTSAMTAL MED GÄSTER
En god start på Almedalsdagen. Varmt välkommen till Svefas innergård på Adelsgatan 25 och rivstarta dagen med vår goda frukost, spännande samtal och mingel.

Den svenska fastighetsmarknaden i skuggan av krig, pandemi och osäkerhet
Krig, pandemi och allmän osäkerhet. Hur ser den svenska fastighetsmarknadens framtid ut egentligen? Hur ska offentliga och privata aktörer tänka och agera?

Föranmälan krävs, anmäl dig här

09:30 - ÖPPET SEMINARIUM
Den svenska transaktionsmarknaden - hur mår den, hur påverkas kommuner, fastighetsägare och samhälle
Hur ser den svenska transaktionsmarknaden med fokus på strategisk stadsutveckling, fastighetsmarknad och hållbarhet ut? Hur går utvecklingen i de olika segmenten? Hur påverkas säljare, investerare och allmänhet?

Föranmälan krävs, anmäl dig här

12:00 - ÖPPET SEMINARIUM
Presentation av Svefas årliga rapport: Svensk Fastighetsmarknad 2022
Rapporten innehåller analyser, nyckeltal samt Svefas index Svensk Fastighetsindex. En nyhet för i år är att Svefas Fastighetsindex nu även inkluderar hållbarhetsparametrar i indexet. Svefa presenterar både av utveckling, insikter och trender för riket samt med specialfokus på den heta marknaden i norra Sverige. Lättare förtäring serveras.

Föranmälan krävs, anmäl dig här

13:00 - ÖPPET SEMINARIUM 
Äga eller hyra? Hur ska det offentliga klara samhällets behov av lokaler när ekonomin sätter stopp?
Hur ska kommuner och offentliga förvaltningar förhålla sig till att sälja fasta tillgångar? Är det alltid rätt att sälja eller är det alltid rätt att behålla? Hur ska det offentliga förhålla sig till privata investerares intresse?

Föranmälan krävs, anmäl dig här

14:00 - ÖPPET SEMINARIUM
Säkerhetsklassade upphandlingar berör alla
Den nya säkerhetslagstiftningen innebär att många fler offentliga och kommunala verksamheter är säkerhetsklassade. Vad innebär det för fastighetsägare, kommuner och leverantörer? Vilka är riskerna och fallgroparna? Och framförallt, hur påverkar det upphandlingar utifrån ett hållbarhetsperspektiv?

Föranmälan krävs, anmäl dig här

15:00 - ÖPPET SEMINARIUM
Den svenska skogsfastighetsmarknaden- hur mår den egentligen?
Vad innebär de senaste årens oro med insektsangrepp, skogsbränder, pandemi och krig för utvecklingen i Sveriges regioner? Presentation av den årliga rapporten Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog. Hur klarar sig de olika länen i Svefas ranking "Svenskt Skogsfastighetsindex"? 

Föranmälan krävs, anmäl dig här

16:00 - ÖPPET SEMINARIUM
Hur säkerställer kommuner att de är professionella säljare?
Hur säkerställer kommunerna att de är professionella säljare så att de på bästa sätt tar tillvara på medborgarnas intressen vid avyttrande av fastigheter, byggrätter och markanvisningar? Hur gör man och vad innebär det för kommunen och övriga aktörer? Vilka möjligheter och utmaningar finns det?

Föranmälan krävs, anmäl dig här

16:30 - 19:00 - FÖRANMÄLAN KRÄVS - SVEFA AFTER ALMEDALEN MINGEL
Vad är väl bättre än att avsluta en Almedalsdag med ett Almedalsmingel i skön miljö?

Varmt välkommen till oss och Svefas innergård, Adelsgatan 25.  Vi minglar mellan 16:30 - 19:00.

Föranmälan krävs, anmäl dig här

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.