Sveriges ledande fastighetsvärderare

Vi har erfarenhet från hela Sverige och från alla typer av värderingsobjekt.

Vi levererar fastighetsvärderingar till landets ledande fastighetsbolag, banker, kommuner och myndigheter och kan på kort tid sätta samman rikstäckande projektorganisationer för värdering av kommersiella fastigheter, inför köp- och säljprocesser, bokslut, kreditgivning, överlåtelser och tvister.

Våra fastighetsanalyser bygger på gedigen kompetens om lokala marknader och kvalificerad datainsamling. Vi utgår ifrån våra egenutvecklade fastighetsinformationssystem som inte bara vi, utan också de flesta stora affärsbankerna i Sverige, använder. Vårt kontorsnät gör att vi står i ständig kontakt med fastighetsmarknaden i hela landet.

Svefa utför värderingar av samtliga fastighetstyper i hela landet såsom exempelvis: kommersiella fastigheter, bostadshyreshus, köpcentrum, industrier och specialfastigheter. Vidare är Svefa specialiserade på råmarks- och byggrättsvärdering samt rättsekonomiska värderingar.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.