Auktoriserade fastighetsvärderare

Fastighetsvärderare med kvalificerad erfarenhet enligt nationell och internationell standard.

Svefa strävar efter att samtliga våra värderare skall nå auktorisation som värderare enligt nationell eller internationell standard och är det svenska bolag med flest auktoriserade värderare. Syftet med auktorisationen är att kunna redovisa högt kvalificerade fastighetsvärderare. Genom auktorisationen blir det även tydligt för dig som uppdragsgivare vilka krav och förväntningar du kan ställa samt att våra värderare kontinuerligt fokuserar på att ligga i framkant avseende kunskap och kompetens. Idag har vi auktorisation inom ledande nationell och internationell standard och är ett av få svenska företag som tillsammans med vår samarbetspartner i Tysklad kan erbjuda värderingar med certifieringen inom HypZert Real Estate Valuer for Mortgage Lending Valuation, MLV.

Nedan finner du en sammanställning över våra medarbetare som är auktoriserade värderare. Läs gärna mer om vad auktorisation innebär på Samhällsbyggarnas respektive RICS hemsida.

Samhällsbyggarna - Generell auktorisation

Andreas Rutström

Värdering & Analys

010-603 87 10 andreas.rutstrom@svefa.se
Christina Lennéer Lind

Värdering & Analys

010-603 86 77 christina.lenneer.lind@svefa.se
David Fäldt Uppgard

Värdering & Analys

010-603 86 11 david.faldt.uppgard@svefa.se
Erik Norrman

Affärschef Värdering & Analys

010-603 87 38 erik.norrman@svefa.se
Jan Tärnell

Affärsområdeschef Värdering & Analys

010-603 87 23 jan.tarnell@svefa.se
Jimmie Nordensky

Affärsutvecklingsansvarig Värdering & Analys

010-603 86 93 jimmie.nordensky@svefa.se
Jonas Åkerberg

Affärsutvecklingsansvarig Värdering & Analys

010-603 87 34 jonas.akerberg@svefa.se
Per Wieslander

Affärschef Värdering & Analys

010-603 87 27 per.wieslander@svefa.se
Staffan Bäckman

Värdering & Analys

010-603 86 24 staffan.backman@svefa.se
Thomas Green

Affärsutvecklingsansvarig Värdering & Analys

010-603 86 46 thomas.green@svefa.se

RICS - Auktoriserade värderare

Erik Norrman

Affärschef Värdering & Analys

010-603 87 38 erik.norrman@svefa.se
Jan Tärnell

Affärsområdeschef Värdering & Analys

010-603 87 23 jan.tarnell@svefa.se
Jimmie Nordensky

Affärsutvecklingsansvarig Värdering & Analys

010-603 86 93 jimmie.nordensky@svefa.se
Jonas Åkerberg

Affärsutvecklingsansvarig Värdering & Analys

010-603 87 34 jonas.akerberg@svefa.se
Per Wieslander

Affärschef Värdering & Analys

010-603 87 27 per.wieslander@svefa.se
Thomas Green

Affärsutvecklingsansvarig Värdering & Analys

010-603 86 46 thomas.green@svefa.se

Samhällsbyggarna - Auktoriserade Lantbruksvärderare

Olle Wiklund

Affärschef Skog & Lantbruk Mitt

010-603 87 29 olle.wiklund@svefa.se
Paul Nord

Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

010-603 86 92 paul.nord@svefa.se

Certifieringen inom HypZert Real Estate Valuer for Mortgage Lending Valuation, MLV

I samarbete med NAI apollo

Tysklands ledande fastighetskonsult

010-603 87 23 jan.tarnell@svefa.se
Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.