Norrköping

Ledande inom samhällsbyggnad och värdering.

På Svefas kontor i Norrköping finns specialistkompetens inom samhällsbyggnad, fastighetsvärdering och förvaltningsrådgivning.

Svefa
Hospitalsgatan 3B 602 27 Norrköping 010-603 86 00
Svefa: Norrköping

Anders Björkestedt

Corporate Solutions

010-603 86 48 anders.bjorkestedt@svefa.se
Axel Engström

Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 86 74 axel.engstrom@svefa.se
Johan Graf

Affärschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 86 44 johan.graf@svefa.se
Lars Svensson

Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 86 52 lars.svensson@svefa.se
Lina Graf

Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 86 45 lina.graf@svefa.se
Michaela Thomsson

Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 87 79 michaela.thomsson@svefa.se
Stefan Sundström

Förvaltningsrådgivning

010-603 86 51 stefan.sundstrom@svefa.se
Ulrica Lindsköld

Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 87 60 ulrica.lindskold@svefa.se
Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.