Umeå

Vi kan fastighetsmarknaden i Umeå.

Svefas konsulter i Umeå arbetar med fastighetsvärdering, förhandling för markåtkomst, värdering av jord och skog samt samhällsbyggnad.

Svefa
Renmarkstorget 10 903 26 Umeå 010-603 86 00
Svefa: Umeå

Mattias Berggrund

Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 86 21 mattias.berggrund@svefa.se
Nathalie Byström

Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 87 90 nathalie.bystrom@svefa.se
Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.