Almedalen - Vilken succé!

Årets Almedal ansågs av experterna att på förhand bli ett mellanår då det inte var något valår. Men trots det så genomfördes 3700 evenemang under Almedalsveckan av cirka 1 700 arrangörer. Antalet evenemang var färre än 2018 men fortfarande fler än 2015. Totalt besöktes Almedalsveckan av drygt 100 000 deltagare, vilket motsvarar närmare 42 000 unika personer. 11 500 personer kom till parken under Almedalsveckans åtta dagar för att lyssna på partiernas tal.

Under veckan genomförde Svefa ett ambitiöst program med 18 egna evenemang och över 1 000 besökare. Svefas arrangemang bestod av frukostar, seminarier, rundabordssamtal och After-Almedalen mingel.

Dessutom medverkade Svefa medarbetare som experter, föreläsare, paneldeltagare och moderatorer vid ett stort antal externt arrangerade programpunkter under veckan. Vi tog en pratstund med Gustav Källén, vice vd, för att få reda på mer om Svefas målsättning och syfte med sin Almedalsnärvaro.

Gustav, hur gick det med er satsning i Almedalen?

Absolut över förväntan! Vi hade stora förhoppningar på vårt späckade program som vi tyckte var både aktuellt och intressant. Våra förhoppningar bekräftades verkligen då nästan alla våra evenemang fylldes till sista plats och vi fick positiv feedback från alla som var där. Vi är helt enkelt väldigt nöjda med årets Almedalsvecka.

Varför är Svefa i Almedalen?
Svefa har en unik position i och med att vi verkar som rådgivare mellan de privata och de offentliga aktörerna på den svenska fastighetsmarknaden. Almedalen är en naturlig plats och ett forum för alla de frågor som vi arbetar med och våra uppdragsgivare är där så det blir naturligt för att medverka och bidra till de fantastiska och unika möjligheter som Almedalen innebär.

Vad är er målsättning med er närvaro?
Vår ambition är att skapa en central mötesplats för både offentliga och privata aktörer. Vår trädgård och vårt hus ska vara den naturliga platsen där det privata och offentliga kan mötas, utbyta erfarenheter och diskutera Samhällsbyggnads- och fastighetsrelaterade frågeställningar.

Vad var bäst under Almedalsveckan?
Förutom alla våra egna seminarier så är Business Arena alltid bra och en intressant mötesplats för Samhällsbyggnadsfrågor. Men personligen så säger jag nog ändå Almedalen som helhet. En demokratifestival som skapar möten över gränser. Jag hoppas verkligen att politikerna ser vinningen i att närvara och fortsätta bidra till att Almedalen blir en mötesplats där politik, väljare, näringsliv, ideella organisationer mfl. ges möjlighet att föra dialog med varandra. Det är en unik mötesplats som vi alla ska värna om.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.