Svefa tipsar: Har du betalat för mycket för en lantmäteriförrättning?

Enligt 15 kap. 6 § fastighetsbildningslagen får beslut om debitering av förrättningskostnader överklagas inom tre veckor från den förfallodag som lantmäterimyndigheten anger i slutfakturan.

I ett av Svefas fastighetsbildningsuppdrag överklagades förrättningskostnaden på 280 tusen kronor. Myndigheten medgav en nedsättning med 40 tusen kronor medan mark- och miljödomstolen reducerade fakturan med ytterligare 75 tusen kronor. 

I stället för ett belopp på 280 tusen kronor ska fastighetsägaren efter domstolens domslut betala 170 tusen kronor - en nedsättning på hela 40 procent.

I ett annat av Svefas uppdrag fakturerade lantmäterimyndigheten 64 tusen kronor för en ledningsrättsåtgärd. Efter överklagan av faktureringsbeslutet reducerade mark- och miljödomstolen beloppet till 39 tusen kronor - också det en nedsättning på 40 procent.

Svefa erbjuder er ett dedikerat team av specialiserade jurister och civilingenjörer med spetskompetens inom tvistlösning. Läs mer om tvistlösning och våra fastighetsrättsliga tjänster här.

För mer information, vänligen kontakta:

Ingela Boije af Gennäs

Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 87 53 ingela.boije@svefa.se
Robert Eckerdal

Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 86 29 robert.eckerdal@svefa.se
Fabian Gabrielsson

Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 86 95 fabian.gabrielsson@svefa.se
Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.