Svefa värderar unikt paneuropeiskt miljardinnehav för skogsföretaget GreenGold

Svefa, Sveriges ledande skogsfastighetsrådgivare, har genomfört ett unikt paneuropeiskt marknadsvärderingsuppdrag för GreenGold Group AB. GreenGold är ett renodlat skogsföretag som investerar direkt i skogsfastigheter på den europeiska marknaden. Företaget och innehavet är unika och omfattar över 30 000 hektar skogsmark i Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien och Storbritannien.

Skogsfastighetsvärderingen och analysen av sju europeiska skogsmarknader, där Svefas experter tagit fram landspecifika prisutvecklingstrender och genomfört en värdebedömning av varje enskilt land, är unik i sitt slag.

Resultatet visar bland annat att marknadsvärderingen av ett enskilt innehav påverkas positivt av de portföljeffekter som uppstår genom ett strategiskt allokerade placeringar i flera länder. Det innebär enligt Svefa att om GreenGolds samlade fastighetsbestånd skulle erbjudas till marknaden finns väsentliga mervärden hänförliga till aggregeringen av den paneuropeiska landsinnehaven. Dessa mervärden är främst kopplade att ett diversifierat skogsinnehav, aktivt förvaltat av bolagets egna skogsförvaltare, minskar de biologiska riskerna, kostnaden samt tiden det skulle ta att bygga upp en motsvarande portfölj. 

Vi är mycket stolta över att GreenGold valt att ge oss förtroendet att genomföra det här uppdraget. Det har varit ett intressant och ovanligt projekt som krävt omfattande insatser och kartläggningsarbete” säger Niklas Lundberg projektledare och uppdragsansvarig på Svefa.  

Svefas analys visar att prisutvecklingen på skogsfastighetsmarknaden varit god över hela Europa med mycket kraftiga trender i enskilda länder. Det finns även tydliga positiva portföljeffekter genom att äga skogsfastigheter på flera marknader. De olika innehaven bidrar till varandra som till exempel Skottland med granbarkborremotståndskraftiga Sitkagranar med turbotillväxt eller innehavet i Rumänien med artdiversifierade högavkastande skogar som har jämn ålders-klassfördelning och god underliggande, stabil värdetillväxt” säger Niklas Lundberg.

GreenGolds mål är att erbjuda en stabil, god och grön avkastning genom aktivt skogsägande och ansvarsfulla investeringar. Det var naturligt för oss att välja Svefa som leverantör då de besitter den nödvändiga spetskompetensen, nätverket, erfarenheten och integriteten för att klara av ett så här komplext projekt” säger Sorin Chiorescu, grundare och CEO GreenGold Group AB, www.greengold.se.

För mer information och kommentarer:

Niklas Lundberg

Affärsutvecklingsansvarig Skog & Lantbruk

010-603 86 80 niklas.lundberg@svefa.se
Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.