Hur säkerställer man att marknadsvärdet är rättvisande när fastigheterna finns över hela Sverige?

Den första november 2021 tillträdde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden officiellt som huvudägare i Unobo som var ett helägt dotterbolag till Riksbyggen. Affären, som var klar den 30 juni, omfattade 70 procent av bolaget. Unobos fastighetsbestånd bestod av bland annat cirka 5 400 lägenheter i Linköping, Jönköping, Trelleborg, Helsingborg, Höganäs, Östersund, Skellefteå och Umeå. Inför bolagsförvärvet fick Svefa uppdraget att göra en marknadsvärdesbedömning för kreditgivning för cirka 100 fastigheter. Vi fick en pratstund med den ansvariga projektledaren och värderaren hos Svefa, Elenore Pellams om uppdraget.

Elenore, kan du berätta lite om vad uppdraget gick ut på?

I samband med den due diligence som alltid görs inför alla bolagsaffärer och förvärv så är det viktigt att man har en korrekt och rättvisande bedömning av marknadsvärdet för de fastigheter som ingår i en eventuell affär. För att kunna ta fram en så korrekt värdering som möjligt krävs att värderaren har både djup och gedigen marknads- och lokalkunskap så att de kan fatta välgrundade beslut. I just det här uppdraget som vi fick från Riksbyggen som spände över så många orter så var det särskilt viktigt med den lokala kännedomen och förankringen. Vilket vi på Svefa har tack vare vår rikstäckande organisation.

Varför valde Riksbyggen Svefa för marknadsvärdesbedömningen?

Det var vår unika kombination av erfarenhet av likande projekt, vår bredd av kompetenser samt att vi är den ledande fastighetsrådgivaren på marknaden med en rikstäckande organisation.

Vad var den största utmaningen i projektet?

Alla projekt är unika och har sina utmaningar. I det här uppdraget var det att det var en ambitiöst satt tidplan i kombination med antalet värderingsobjekt och flera olika konsulter involverade. Men det löste vi på ett bra sätt med hjälp av en tight dialog med både uppdragsgivarna och många avstämningsmöten.

Vad blev resultatet?

Haha, mycket nöjda uppdragsgivare och det blev affär! Skämt åsido, Riksbyggen var väldigt nöjda och såg nyttan med att vi har en lokal förankring och kunskap ända ned på micronivå kring de orter där fastigheterna var belägna. De uppskattade även vår förmåga att kunna leverera när det verkligen är tidskritiskt.

Hur har det gått för Unobo sedan affären genomfördes?

Det går fantastiskt bra. Sedan affären genomfördes har Unobo fortsatt sin utvecklings- och tillväxtresa. Beståndet är idag 5650 lägenheter och det växer kontinuerligt med investeringar i nyproduktion.

Vad bör man tänka på när det gäller komplexa värderingsuppdrag?

Välj rätt konsult med rätt kompetens! Driftnettot är lokalt, välj en konsult som kan den lokala marknaden, det vill säga: närproducerat är bra. Att i god tid planera för uppdraget för att undvika onödig tidsbrist. Viktigt att beskriva uppdragets förutsättningar och ge värderaren ett bra värderingsunderlag samt planera för en bra visning av fastigheten.

För mer information, vänligen kontakta

Jan Tärnell

Affärsområdeschef Värdering & Analys

010-603 87 23 jan.tarnell@svefa.se
Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.