Nu har vi släppt Svensk Fastighetsmarknad 2020

Den 1 oktober publiceras en färsk rapport från fastighetsrådgivaren Svefa avseende utvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden. I rapporten, Svensk Fastighetsmarknad 2020, konstateras att marknaden blivit allt mer polariserad och att den klassiska devisen ”läge, läge, läge” aldrig har varit viktigare än nu. Rapporten pekar även på att effekterna av covid-19 har inneburit en mycket snabbare omställning till ett mer digitalt arbetssätt än vad som annars hade varit troligt.

Svensk Fastighetsmarknad 2020 är en genomgång av 18 utvalda delmarknader med analys och marknadsdata för varje ort. Svefa har i rapporten analyserat vilka segment som är vinnare och förlorare. Bland vinnarsegmenten återfinns logistik, hyresbostäder och samhällsfastigheter. Medan segment som handelsfastigheter och hotell hamnar i botten. Vad gäller utvecklingen på kontorsmarknaden så innebär utvecklingen med digitala arbetssätt att det är moderna, representativa kontorsfastigheter i bra lägen och enklare eller hyreseffektiva och ”billiga” kontorslokaler som kunderna kommer att efterfråga i större utsträckning. 

Marknaden blir allt mer polariserad. Svefas bedömning är att de kommersiella kontorsfastigheter som kommer att påverkas mest är de som inte har en tydlig profil eller usp i form av antingen pris eller prestige” säger Mikael Lundström, vd Svefa. 

Svefa har i 25 år verkat som en aktiv rådgivare i gränslandet mellan det privata och det offentliga och kan utifrån sin erfarenhet konstatera att det finns segment som klarar sig relativt bra eller till och med kan gynnas av utvecklingen.

Fyll i formuläret till höger för att ladda ned ditt exemplar av den fullständiga rapporten ”Svensk Fastighetsmarknad 2020” 

För mer information eller kommentarer, vänligen kontakta:

Jan Tärnell

Affärsområdeschef Värdering & Analys

010-603 87 23 jan.tarnell@svefa.se
Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.