Snabbfotade kommuner utvecklar attraktiva markanvisningskoncept tillsammans med Svefa

Svefa har i två olika projekt arbetat tillsammans med Valdermarsviks och Finspångs kommuner med att ta fram koncept för markanvisning av nya bostäder som tar tillvara på de fördelar som de olika orterna kan erbjuda.

Tillsammans med Valdemarsviks kommun har Svefa tagit fram ett koncept för markanvisning av nya bostäder inom Ringarum i norra delen av Valdemarsviks kommun. Lantligt belägen tomt med närhet till service, skola och kommunikationer. I och med ny dragning av väg E22 förbi Söderköping (byggstart 2024) kommer orten att få ett bättre läge med kortare restider till Norrköping. ”

Valdemarsvik - Markanvisning Sörby 2:10

 

Svefa har tillsammans med Finspångs kommun tagit fram ett koncept för markanvisning av bostäder inom Bönnernviken (Finspång gamla lasarett). Kommunen söker nu en ankarbyggherre som ska komma in tidigt i detaljplaneprocessen och som tillsammans med kommunen ska skapa förutsättningarna för ett tekniskt, ekonomiskt och hållbart genomförande av detaljplanen. Bönnernviken, som ligger alldeles intill sjön Bönnern i centrala Finspång, har ett unikt läge och mycket hög potential. Här finns goda möjligheter att skapa ett mycket attraktivt område med 250 – 350 bostäder.

Finspång - Bönnernviken

 

Michaela Thomsson

Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 87 79 michaela.thomsson@svefa.se
Johan Graf

Affärschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 86 44 johan.graf@svefa.se
Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.