Svefa hjälper Sveriges hyresgäster och fastighetsägare med rådgivning för att säkra långsiktiga värden

Svefa har allokerat ett team inriktade gentemot hyresgäster men även fastighetsägare dit bägge parter kan vända sig för att få rådgivning och ett bollplank för att hitta lösningar kopplat till de svårigheter många hyresgäster har idag med att hantera sina fasta hyreskostnader.

Vi ställer vår initiala tid och kompetens till förfogande kostnadsfritt för företag som är hårt utsatta. Vår strategi är att hjälpa till med att identifiera och skapa temporära och skäliga överenskommelser mellan hyresgäster och fastighetsägare under krisen, med målet att säkra värden för bägge parter.
 
Behöver ert företag hjälp? Kontakta Svefas rådgivningsteam. Ni når oss via radgivning@svefa.se.

Vi hjälper er.

Alla företag står idag inför omfattande utmaningar till följd av Covid-19. Ett viktigt fokus den närmaste tiden är att hitta lösningar för att möta och överleva intäktsbortfall till dess att livet återvänder till det normala. Vi har, som fastighetsekonomisk rådgivare, både hyresgäster och hyresvärdar som kunder och vet att de problem som hyresgäster får även kan ge långtgående konsekvenser för hyresvärden och värdet på fastigheterna.

Samtidigt är situationen inte hopplös då det är möjligt att lösa åtminstone frågan kring hyresbetalningar genom en vettig dialog mellan fastighetsägare och hyresgäster. Därmed finns all anledning att samverka med sin hyresvärd för att diskutera befintliga hyresvillkor på samma sätt som man ofta gör med sin bank. 

På Svefa har vi alltid utgångspunkten att vid omförhandlingar skapa win-win-lösningar, något som är viktigare än någonsin nu. 

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.