Svefa hjälper Kåbdalis Skidliftar AB att utveckla Norrbottens mest besökta skidanläggning

Kåbdalis skidanläggning är en av alpinvärldens mest kända och ”hemliga” skidpärlor. Varje år gästas anläggningen av många alpina skidlandslag tack vare de mycket goda förutsättningarna och den tidiga säsongsstarten. Sedan den första liften öppnades i februari 1966 har Kåbdalis vuxit till att bli Norrbottens mest besökta skidanläggning. Nu inleds nästa fas i utvecklingen då en större exploatering planeras. Svefa har fått uppdraget att hjälpa och stödja ägarna, Kåbdalis Skidliftar AB, att i genomförandet av en ny detaljplan över den norra delen av skidområdet. Den nya detaljplanen ska medge utbyggnad av fritidshusbebyggelse i flera etapper och områden samt nya liftar och nedfarter. Vi fick en pratstund med Svefas projektledare, Mattias Berggrund om vad det nya uppdraget innebär.

Mattias, att hjälpa till att utveckla Norrbottens mest besökta skidanläggning låter spännande. Vad innebär uppdraget?

Kåbdalis Skidliftar AB är familjeföretaget som sedan 1966 har drivit anläggningen och det är väldigt roligt att jobba tillsammans med dem för att utveckla deras livsverk. De har bett oss att stödja dem i frågor kopplade till genomförandet av detaljplanen. En viktig del i det är samordningen med kommunen, lantmäterimyndigheten och övriga aktörer.

Genom Svefas gedigna erfarenhet från samhällsbyggnadsprocesser samt vår kompetens och bredd, är vi det naturliga valet för att kunna genomföra projektet och samtidigt säkra att alla inblandade parter blir nöjda.

Vilka är utmaningarna och vad ska Svefa göra?

Som alltid i den här typen av processer så är det att få ihop de olika intressenternas perspektiv. Till exempel önskar ägarna att förrättningsprocessen blir så kort och smidig som möjligt. Vilket inte alltid är möjligt beroende på myndigheters olika prioriteringar och resurser som kan innebära långa handläggningstider.

Vår uppgift är att se till att underlätta för alla inblandade genom att stötta både Kåbdalis Skidliftar AB i alla delar av detaljplaneprocessen och därigenom även underlätta för myndigheterna i deras arbete. Det innebär till exempel att vi går igenom detaljplanen och bistår ägarna med råd för att planen ska bli så bra som möjligt. Vi tolkar även de nya fastighetsgränserna och sätter ut träläkt i de tänkta brytpunkterna för att underlätta för Lantmäteriet vilket tillsammans andra åtgärder innebär att Lantmäteriet bara behöver åka ut i fält en gång. Allt för att spara tid och kostnader.

Varför valde Kåbdalis Svefa?

Jag tror att det beror på att vi har en gedigen erfarenhet från den här typen av projekt och har en beprövad metodik för hur vi tar oss an processen. Sedan har Svefa en lokal närvaro över hela landet vilket innebär att vi har en mycket god förståelse för de olika lokala förutsättningarna och det är något som våra kunder har nytta av.

Vad är målsättningen med uppdraget?

Målsättningen är att tiden från att detaljplan och fastighetsbildning vinner laga kraft tills dess att exploatören kan sälja fastigheterna blir så kort som möjligt. Detta samtidigt som alla involverade är nöjda med processen och utfallet.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.