Svefa växlar upp - Rekryterar 5 nya konsulter inom Värdering & Analys

Svefa, hela Sveriges ledande fastighetsrådgivare, växer kraftigt på marknaden för värdering och analys. Därför förstärker Svefa Värdering & Analys sin organisation genom att rekrytera fem nya konsulter till kontoren i Malmö, Norrköping, Stockholm och Örebro.

Nyrekryteringarna görs för att möta den stora efterfrågan på Svefas värderingstjänster. Till Svefas kontor i Malmö ansluter Arvid Svahn som närmast kommer från Lantmäteriet, där han bland annat arbetat med rättsekonomiska värderingar. I Norrköping förstärks organisationen med Erik Lenne som har en bakgrund inom fastighetsekonomi och fastighetstaxering, senast från egen konsultverksamhet men dessförinnan 6 år inom Klövern. Till Svefas kontor i Stockholm ansluter Nathalie Andersson och Louise Melander båda två kommer direkt från avslutade studier på KTH. Emma Åkesson börjar i augusti på Svefas Örebrokontor. Hon är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare och kommer närmast från en tjänst på Miljökontoret Örebro kommun.

Dessa rekryteringar kommer att följas av fler inom bland annat områdena värdering, rättsekonomi och intrångsvärdering.

 ”Vi ser en stor och ökande efterfrågan över hela landet på våra värderingstjänster. Därför är det extra roligt att välkomna våra nyaste kollegor som vi är övertygade om kommer att bidra till Svefas framgång. Vi kommer att fortsätta att stärka teamet ytterligare med fler rekryteringar inom bland annat rättsekonomi och intrångsvärdering” säger Jan Tärnell, affärsområdeschef Värdering & Analys Svefa.

Svefa Norrköping
Erik Lenne börjar 1 april på Norrköpingskontoret som fastighetsvärderare. Erik kommer närmast från egen verksamhet med konsulttjänster inom fastighetsekonomi och fastighetstaxering. Under 2012-2018 var Erik anställd på Klövern som Fastighetsekonom. Erik har en kandidatexamen inom fastighetsekonomi från Gävle högskola men har även kompletterat med kurser inom bl.a. beskattningsrätt och statistik.

Svefa Örebro
Emma Åkesson börjar i aug på Örebrokontoret. Emma är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare med dryga 6 års värderingserfarenhet från Värderingsinstitutet A Sundqvist AB Mälardalen (Properate). Närmast kommer Emma från en tjänst på Miljökontoret Örebro kommun. Emma har en kandidatexamen i Företagsekonomi från Fastighetsekonomprogrammet vid Karlstad Universitet men har även kompletterat med bl.a. kurser inom Fastighetsvärdering vid Högskolan i Gävle.

Svefa Stockholm
I januari 2020 anslöt Nathalie Andersson till stockholmskontoret. Nathalie har studerat på KTH och arbetar med värdering och analys.  Till sommaren börjar Louise Melander på stockholmskontoret efter avslutade studier på KTH. Under våren hoppas vi även att en erfaren värderare och en värderare med gedigen kunskap inom rättsekonomi och intrångsvärdering ansluter. 

Svefa Malmö
Arvid Svahn anställd sedan årsskiftet på Malmökontoret. Tidigare arbetsplats var Lantmäteriet (2017-). Examen från civilingenjörsprogrammet inom Lantmäteri på LTH. På Lantmäteriet jobbade Arvid mestadels med rättsekonomiska värderingar.

För mer information och kommentarer

Jan Tärnell, Affärsområdeschef Värdering & Analys, tel: 010-603 86 92
jan.tarnell@svefa.se

Johan Hopstadius, Press, tel: 076-634 20 05,
johan.hopstadius@svefa.se

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.