Svefa Webbinarium: Riskerar du att behöva betala ersättning till delägare av gemensamhetsanläggningar som berörs av utvecklingsprojekt?

Här är inspelningen och presentationen från det intressanta och spännande webbinariet om Anläggningslagen. Där Svefas experter och rådgivare, Ingela Boije af Gennäs, Therese Bylund och Arvid Svahn ger tips och råd för hur man ska kunna undvika otäcka (ekonomiska) överraskningar i kommande utvecklingsprojekt.

Sedan år 2015 finns det en ersättningsregel i anläggningslagen som innebär att delägarna i en gemensamhetsanläggning (GA) normalt är berättigade till ersättning när den upphävs eller inskränks i omfattning.

Den nya regeln har fått konsekvenser för fastighetsägare och exploateringsprojekt då det under senare året har visat sig att bestämmelsen kan innebära att delägarna i gemensamhetsanläggningen tilldelas en hög ersättning.

Webbinariet ger kunskap avseende:

  • Varför infördes den nya bestämmelsen år 2015 och hur är bestämmelsen utformad?
  • Hur kommer lantmäterimyndigheten fram till vilken ersättning som ska tilldelas varje fastighet som har del i gemensamhetsanläggning?
  • Vad kan vi dra för lärdomar av några genomförda förrättningar där gemensamhetsanläggningen inskränks alternativt upphävs?

Tid: Ca 30 min

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.