Ny rapport från fastighetsrådgivaren Svefa visar att den svenska skogen är glödhet

Enligt färsk statistik som presenteras i samband med att fastighets- konsulten Svefa släpper sin årliga rapport, ”Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog”, är den svenska skogsfastighetsmarknaden glödhet. Den svenska skogsmarknaden karaktäriseras just nu av att avverkningstakten i många län ligger på all-time-high.

Efterfrågan på virke och massaved var under delar av året så stor att man på flera håll i landet var tvungen att importera massaved från Sydamerika för att kunna möta behovet.

”För de skogsägare som klarat sig undan problem innebar 2018 jackpot. Men med bränder, stormar och angrepp av barkborren har riskmedvetenheten hos skogsägarna ökat. Vi har inte riktigt sett effekterna ännu eftersom det tar tid innan försäkringspengar betalas ut och liggande virke avverkas. Men på sikt så driver det upp efterfrågan på skogsfastigheter, den som får ersättning vill investera på nytt i skog” säger Paul Nord, Affärsområdeschef Skog och Lantbruk hos fastighetsrådgivaren Svefa.

Den ökade efterfrågan och virkesbristen beror dock inte bara på det torra vädret, skogsbränderna eller angrepp av skadeinsekter.  Det beror framförallt på att det senaste årtiondets industrisatsningar har inneburit en kapacitetsökning i den svenska industrin vilket även har lett till ett antal större strukturaffärer. Dessa affärer är enligt fastighetsrådgivaren Svefa början på en strukturell omvandling av hela den svenska skogsfastighetsmarknaden.

”Prismässigt var det ett starkt år. Ingen region backade. En trend var att i priserna i det mellansvenska lågprisdiket för massaved, där Dalarna och Gävleborg ingår, nu har kommit ikapp den övriga marknaden. Det hänger bland annat ihop med att stora industrier gärna köper skog i sina närområden. Det gäller till exempel SCA med sin utbyggnad av Östrand och BillerudKorsnäs i Gruvön” säger Paul Nord.

”Vi såg flera större strukturaffärer inom skogen ifjol, som exempelvis Södra Skogsägarnas köp i Baltikum och BillerudKorsnäs ur Bergvik. Det är sannolikt början på en strukturomvandling där skogsindustrin vill säkra sin virkesförsörjning” avslutar Paul Nord.

Skogslänen med bäst prisutveckling 2018
De län som uppvisar den bästa prisutvecklingen är Östergötland där skogspriserna nådde all-time-high. Gävleborg som uppvisar den högsta prisnivån under 2000-talet där de högsta priserna återfinns runt Bollnäs och Hudiksvall.

Bakgrund - Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog
Rapporten gavs ut första gången 2011 och innehåller analyser för samtliga län i Sverige och årets rapport beskriver bedömda värden avseende den skogliga fastighetsmarknaden i mars 2019. För att få tillgång till den kompletta rapporten är ni välkomna att kontakta Paul Nord, Affärsområdeschef, Svefa.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.