Pressmeddelanden

Nyheter

 • 2022

 • Svefa förstärker teamet för fastighetsjuridisk rådgivning

  För att möta kundernas ökande efterfrågan på kvalificerad juridisk rådgivning förstärker Svefa sitt juristteam genom att rekrytera Soheil Farhoudi som seniorrådgivare.

  Publicerad: 2022-09-15

 • Svefa utvecklar sitt erbjudande inom strategiskt affärsstöd

  För att möta den ökande efterfrågan avseende kvalificerad strategiskt affärsstöd har Svefa, Sveriges ledande konsult i gränslandet mellan privata och offentliga fastighetsaktörer rekryterat Petter Swanborg och Joakim Wallsten som seniora affärsrådgivningskonsulter. Samtidigt rekryteras även Christer Johanson som ny affärschef för Svefa Hyresgästrådgivning.

  Publicerad: 2022-09-13

 • Snabbfotade kommuner utvecklar attraktiva markanvisningskoncept tillsammans med Svefa

  Svefa har i två olika projekt arbetat tillsammans med Valdermarsviks och Finspångs kommuner med att ta fram koncept för markanvisning av nya bostäder som tar tillvara på de fördelar som de olika orterna kan erbjuda.

  Publicerad: 2022-06-27

 • Prisrally för skogsfastigheter i Västernorrland när Svefa sammanfattar utvecklingen

  En färsk rapport och analys från Svefa, Sveriges ledande, oberoende fastighetsrådgivare visar att marknaden för svenska skogsfastigheter är rekordstark. Rapporten, Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog, utges årligen och är den mest omfattande sammanställningen över den svenska skogsfastighetsmarknaden. 2021 fortsatte priserna på skogsmark att stiga över hela landet. Den största ökningen står norra Sverige för med en genomsnittlig uppgång på 17 procent medan landet som helhet ökade 10 procent.

  Publicerad: 2022-06-07

 • Här är inspelningen från Svefadagen 2022

  Det var fullsatt när Svefa bjöd in till Svefadagen 2022 den 19 maj på Fotografiska museet i Stockholm. Programmet, som modererades av Willy Wredenmark, innehöll dels presentationer av de färska rapporterna Svensk Fastighetsmarknad och Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog och dels gästspel från bland annat Johan Javeus, Chefstrateg SEB, Dan Sehlberg, Vd Sehlhall och Erik Hörnkvist, Chefredaktör för Fastighetstidningen. Med närmare 800 personer som deltagare, varav 200 på plats och 600 digitalt, är Svefadagen ett av de största fastighetseventen i Sverige. Här kan du ta del av inspelningen och presentationerna från eftermiddagen.

  Publicerad: 2022-06-02

 • Gemensamt budskap från Fastighetsvärderingsbranschen och de ledande bankerna om värderingar och hållbarhetsfrågor

  Fredagen den 29 april träffade Sveriges ledande fastighetsvärderingsföretag CBRE, Cushman & Wakefield, Forum Fastighetsekonomi, Newsec, Savills och Svefa representanter från Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank för att diskutera hållbarhetsfrågor ur ett värderingsperspektiv. Mötet är en fortsättning på det initiativ som togs av Svefa och Cushman & Wakefield i höstas för att gemensamt identifiera behoven och förhållningssätten framåt vad gäller klimatpåverkan och tillhörande risker för fastighetsvärdena.

  Publicerad: 2022-05-17

 • Svefa fortsätter att satsa i Göteborg och växer ytterligare i Stockholm

  För att möta den ökande efterfrågan avseende kvalificerad rådgivning inom fastighetstransaktioner tillsätter Svefa Erik Norrman som Affärschef Transaktionsrådgivning i Göteborg. Samtidigt rekryteras Ellen Hjelmgren som projektledare Transaktioner i Stockholm.

  Publicerad: 2022-05-10

 • Svefa rådgivare när Vällingby Centrum avyttras

  Svenska Bostäder, Stockholms stads bostadsbolag, avyttrar Vällingby Centrum. Köpare är NREP som förvärvar fastigheterna som ingår i paketet för 1,68 miljarder. Svefa var rådgivare till säljaren i den här betydande affären. Läs mer på Fastighetsvärlden.se

  Publicerad: 2022-04-28

 • Svefa skapar dedikerat team inom strategisk stadsutveckling

  För att möta den ökande efterfrågan på tjänster och rådgivning inom strategisk stadsutveckling skapar Svefa ett dedikerat team av erfarna konsulter med specialistkompetens från Svefas hela erbjudande inom samhällsutveckling. Svefa tillför dessutom ytterligare kompetens till det nya teamet genom att rekrytera Susanna Stenfelt som seniorkonsult.

  Publicerad: 2022-03-21

 • Svefa rekryterar Erik Memmi och Daniel Bergqvist till Värdering & Analys i Göteborg

  Svefa Värdering & Analys befäster sin ledande position inom värdering och analys på den västsvenska marknaden genom rekryteringarna av Erik Memmi och Daniel Bergqvist. Rekryteringarna görs för att möta kundernas ökade efterfrågan på värderingar av mark i tidiga skeden och komplexa värderingar inom rättsekonomi.

  Publicerad: 2022-03-17

 • 2021 – Ett historiskt år för fastighetsaffärer

  Fastighetsåret 2021 slutade på en historisk all-time-high nivå. Det visar den senaste sammanställningen avseende transaktionsvolymerna på den svenska fastighetsmarknaden från Svefa, hela Sveriges ledande fastighetsrådgivare. Enligt Svefas uppgick den totala transaktionsvolymen 2021 till cirka 290 miljarder kronor (cirka 195 mdkr 2020). Det är en ökning med nästan 50 procent jämfört med föregående år. Den totala transaktionsvolymen inklusive uppköp och sammanslagningar omfattade hela 400 miljarder kronor. Läs pressreleasen och hela analysen här.

  Publicerad: 2022-02-14

 • Svefa Corporate Solutions fortsätter sin strategiska satsning på den västsvenska marknaden

  Kundernas behov och marknadens efterfrågan på dokumenterad spetskompetens inom uppdragsledning och projektledning ökar. Därför ansluter seniorkonsulterna Lena Gustafsson och Petter Gustafsson till Svefa i Göteborg. Det är en del i planen för att ytterligare stärka Svefa Corporate Solutions kunderbjudande på den västsvenska marknaden inom bygg och lokalförsörjning, övergripande uppdragsledning, ekonomistyrning och hantering av komplexa byggprojekt och flyttprojektledning.

  Publicerad: 2022-01-31

 • Nu är implementeringen av Norrtälje Sjukhus framtida tekniska drift och förvaltning klar

  Svefa har under 2021 arbetat med att upphandla teknisk drift och förvaltning för fyra av Locums sjukhus. Först ut var Norrtälje sjukhus där upphandlingsprocessen blev klar i somras. Det nya avtalet påbörjades 1 december 2021 och under hösten har Svefa bistått Locum i rollen som beställarstöd i ett intensivt implementeringsprojekt.

  Publicerad: 2022-01-25

 • Prisrally för skogen när Svefa sammanfattar utvecklingen 2021

  Ny statistik från Svefa, Sveriges ledande, oberoende fastighetsrådgivare visar att den positiva prisutvecklingen för skogsfastigheter har fortsatt även under 2021. Västernorrland och Jämtland är de län som kan uppvisa störst procentuell ökning, 15,9 procent respektive 15,3 procent jämfört med föregående år medan priserna på Gotland återigen är oförändrade. Även sett ur ett längre perspektiv är det Västernorrland som har den största ökningen. Där har skogsfastighetspriserna stigit med 25,9 procent sedan 2018.

  Publicerad: 2022-01-13

 • Hur säkerställer man att marknadsvärdet är rättvisande när fastigheterna finns över hela Sverige?

  Den första november 2021 tillträdde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden officiellt som huvudägare i Unobo som var ett helägt dotterbolag till Riksbyggen. Affären, som var klar den 30 juni, omfattade 70 procent av bolaget. Unobos fastighetsbestånd bestod av bland annat cirka 5 400 lägenheter i Linköping, Jönköping, Trelleborg, Helsingborg, Höganäs, Östersund, Skellefteå och Umeå. Inför bolagsförvärvet fick Svefa uppdraget att göra en marknadsvärdesbedömning för kreditgivning för cirka 100 fastigheter. Vi fick en pratstund med den ansvariga projektledaren och värderaren hos Svefa, Elenore Pellams om uppdraget.

  Publicerad: 2022-01-11

 • 2021

 • Svefa rådgivare när Amaron premiärköper tre fastigheter på Gastelyckan i Lund

  Nystartade Projekt Amaron AB gör sitt första förvärv genom tre bolagstransaktioner på attraktiva Gastelyckan i Lund. Aktuella fastighetsbeteckningar är Diabasen 9, Kalkstenen 9 och Lerstenen 6 med en total uthyrbar area om cirka 5 885 kvm. Säljare är Gastelyckan Holding AB. Svefa har varit säljarens transaktionsrådgivare och MAQS har varit legal rådgivare. Enckell Advokatbyrå har varit köparens legala rådgivare.

  Publicerad: 2021-12-21

 • Så hjälpte Svefa Signify att få sin drömlokal

  Som världsledande inom belysning för företag och konsumenter, är frågan om vilka armaturer som sitter i de kontorslokaler man valt av avgörande betydelse. Signify är nummer ett inom traditionell belysning, LED och ansluten belysning. Därför låg frågan om att bara ha egna armaturer i lokalerna högt på dagordningen när de sökte nya och mer ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet. Svefas experter inom Svefa Corporate Solutions representerade Signify genom hela processen från hyresförhandling till genomförande av flyttprojektet och inflyttning i lokalen.

  Publicerad: 2021-12-20

 • Svefa rådgivare när Svenska Bostäder säljer attraktiv kontorsfastighet i Lärkstaden

  Svenska Bostäder, Stockholms stads bostadsbolag, avyttrar en kontorsfastighet i Lärkstaden som totalt omfattar 700 m2 till fastighetsbolaget Tulia. Fastigheten, Tofslärkan 7, ligger på Odengatan 3 och har tidigare varit Brasiliens ambassad. Svefa var säljarens rådgivare i transaktionen.

  Publicerad: 2021-12-20

 • Vad händer när de stora fastighetsbolagen blir större?

  I det senaste numret av magasinet Fastighetstidningen intervjuas Katrin Wallensjö i en högintressant artikel om vad som händer när de stora fastighetsbolagen blir allt större och, inte minst, hur det påverkar en klassisk småföretagarbransch? Läs hela artikeln på fastighetstidningens hemsida.

  Publicerad: 2021-12-15

 • Svefa rådgivare när SISAB säljer skolportfölj om 40 000m2 till SBB

  Det kommunala bolaget Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, avyttrar en portfölj bestående av 7 tomträtter som totalt omfattar cirka 40 000m2. Svefa har varit säljarens rådgivare i transaktionen som har ett värde på cirka 1,5 miljard SEK vilket är ett nytt prisrekord för segmentet.

  Publicerad: 2021-12-09

 • Uppköp, utköp och sammanslagningar, fastighetsåret 2021 går mot historiskt rekord

  Fastighetsåret 2021 ser ut att nå historiska nivåer. Det visar den senaste sammanställningen avseende transaktionsvolymerna på den svenska fastighetsmarknaden från Svefa, hela Sveriges ledande fastighetsrådgivare. Enligt Svefas bedömning uppgår den totala transaktionsvolymen de tre första kvartalen till dryga 240 mdkr, och tempot är fortsatt högt. Läs Svefas Affärschef Analys, Katrin Wallensjö, kommentar avseende utvecklingen.

  Publicerad: 2021-11-18

 • Svefa rekryterar Stefan Timan som ny Affärsområdeschef Transaktionsrådgivning

  Svefa fortsätter sin satsning på transaktionsrådgivning och anställer Stefan Timan som ny affärsområdeschef. Rekryteringen är en tydlig förstärkning av Svefas position som den ledande rådgivaren inom komplexa fastighetsfrågor i privat och offentlig sektor i hela Sverige.

  Publicerad: 2021-11-08

 • Svefa samlar Sveriges ledande fastighetsvärderings- och rådgivningsföretag för gemensam syn på hållbarhetsfrågorna ur ett värderingsperspektiv

  Torsdag den 14 oktober träffas Sveriges ledande fastighetsvärderingsföretag Cushman & Wakefield, Forum Fastighetsekonomi, Newsec, Savills och Svefa för att diskutera hållbarhetsfrågor ur ett värderingsperspektiv. Mötet är ett gemensamt initiativ från Svefa och Cushman & Wakefield med syfte att starta en diskussion kring hotet från, exempelvis, klimatrisker och dess påverkan på fastighetsvärden samt att utbyta erfarenheter och identifiera möjligheter framåt.

  Publicerad: 2021-10-14

 • Genvägen till en effektivare samhällsbyggnadsprocess

  Det bör ligga i statens intresse att en gång för alla göra upp med kvarlevor från byggnadslagens tid säger Robert Eckerdal, Svefa, i nya numret av Samhällsbyggaren. I juni i år överlämnades betänkandet Ett nytt regelverk för bygglov som i allt väsentligt just syftar till att effektivisera bygglovsprocessen och förkorta vägen fram till en fungerande byggnad. Men det finns något som lagstiftarna har missat som kan stjälpa den bästa av processer. Klicka på länken för att läsa hela artikeln

  Publicerad: 2021-10-08

 • Svefa Transaktionsrådgivning rekryterar Sissel Andersson och Mia Lagerqvist

  För att möta den ökande efterfrågan på Svefas tjänster och rådgivning avseende transaktionsrådgivning har Svefa anställt Sissel Andersson och Mia Lagerqvist som seniora projektledare. Rekryteringarna är en del av Svefas offensiva tillväxtsatsning som inneburit att Svefa hittills under året totalt rekryterat 40 nya konsulter till Svefas alla tjänsteerbjudanden.

  Publicerad: 2021-09-29

 • Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter 2021

  Nu har vi släppt Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter 2021 avseende utvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden. I rapporten konstateras bland annat att att storstäderna Stockholm och Göteborg drar ifrån övriga landet i Svefa Fastighetsindex. Nykomlingarna i rankingen hamnar i botten, Skellefteå på plats 21 och Karlskrona placerar sig i botten av de 24 orter som Svefa analyserat.

  Publicerad: 2021-09-22

 • Sve­fas Gö­te­borgs­kon­tor väx­er inom råd­giv­ning av­se­en­de stads­ut­veck­ling och sam­hälls­bygg­nad

  För att möta den ökande efterfrågan på Svefas tjänster och rådgivning avseende stadsutveckling har Svefa anställt Lena Eveby och Nils Paulsson som nya konsulter. Rekryteringarna görs för att möta kundernas efterfrågan på lokal närvaro, djup kunskap om de regionala fastighetsmarknaderna och förståelse för samspelet mellan kommunala förvaltningar och privata aktörer.

  Publicerad: 2021-08-29

 • Ytterligare ett rekordår för fastighetsinvesteringar

  Ny statistik från Svefa, hela Sveriges ledande fastighetsrådgivare, visar att 2021 kommer att bli ytterligare ett rekordår för transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden. Svefa summerar den totala volymen hittills i år till drygt 97 miljarder kronor. Vilket kan jämföras med föregående år då volymen för de första sex månaderna uppgick till cirka 80,5 miljarder kronor.

  Publicerad: 2021-07-09

 • Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog 2021

  Färsk statistik från Svefa, Sveriges ledande fastighetsrådgivare, avseende prisutvecklingen för skogsfastigheter visar att priserna stigit med i genomsnitt 3,8 procent under 2020. Högst har prisuppgången varit i Skåne län med 10,6 procent följt av Blekinge län och Hallands län med 7,9 respektive 7,7 procent. Inget län har haft en negativ prisutveckling.

  Publicerad: 2021-06-08

 • Svefa rådgivare när Sollentuna kommun avyttrar bostadspaket

  Svefa är stolta över förtroendet att få bistå Sollentuna kommun vid försäljningen av en bostadsportfölj om 456 lägenheter i Tureberg och Häggvik. Förvärvet sker genom en bolagsaffär och ett förvärvspris om 867 miljoner kronor efter avdrag för uppskjuten skatt om 35 miljoner kronor. Säljare är Sollentuna Stadshus AB. Ansvariga från Svefa Transaktionsrådgivning har varit Susanna Lydén, Projektledare och Emil Javelius, biträdande Projektledare. Tillträde av fastigheterna sker i oktober 2021.

  Publicerad: 2021-05-19

 • Svefa växer ytterligare inom rådgivning avseende stadsutveckling och utökar kontoret i Gävle

  För att möta den ökande efterfrågan på Svefas tjänster och rådgivning avseende stadsutveckling har Svefa anställt Henrik Modigh och Mattias Arvids som nya konsulter. Rekryteringarna är en del av Svefas offensiva tillväxtsatsning inom samhällsbyggnad och fastighetsutveckling.

  Publicerad: 2021-04-22

 • Ny rapport från Svefa visar att investerarnas efterfrågan på nyproducerade hyresbostäder har ökat kraftigt

  Nu har vi släppt vårens version av Svensk Fastighetsmarknad 2021 avseende utvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden. I rapporten konstateras bland annat att intresset för kommersiella bostadsfastigheter, i synnerhet nyproducerade hyresrätter, har ökat kraftigt. Här kan du läsa mer och ladda ned den kompletta rapporten

  Publicerad: 2021-04-14

 • Svefa fortsätter sin offensiva satsning och har hittills under 2021 anställt 12 nya konsulter

  För att möta den ökande efterfrågan på Svefas tjänster, och för att befästa sin position som hela Sveriges ledande fastighetsrådgivare, har Svefa hittills under 2021 anställt tolv nya konsulter med bred och djup kompetens inom samhällsbyggnad och stadsutveckling, fastighetsvärdering, transaktionsrådgivning, förvaltningsrådgivning, affärsutveckling och markåtkomst. Läs mer om de nya konsulterna och Mikael Lundströms kommentar här.

  Publicerad: 2021-04-05

 • Svefa rådgivare när Stockholmshems kontor läggs ut till försäljning

  Stockholmshems kontor läggs ut till försäljning. När den stora fastigheten på Södermalm nu kommer ut på marknaden berättar Niklas Tranäng, affärschef på säljrådgivaren Svefa, om fastigheten, det stora intresset och tidsplanen för affären. Läs hela intervjun i tidningen Fastighetssverige.

  Publicerad: 2021-04-01

 • Svefa rekryterar Elisabeth Philpson Attebrandt som ny Senior Advisor

  Svefa utvecklar sitt tjänsteerbjudande inom Transaktionsrådgivning och Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling genom att rekrytera Elisabeth Philipson Attebrandt som ny Senior Advisor. Rekryteringen är ytterligare en förstärkning av Svefas position som den ledande rådgivaren inom komplexa fastighetsfrågor i privat och offentlig sektor i hela Sverige.

  Publicerad: 2021-03-21

 • Så hjäl­per Sve­fa Le­jon­fas­tig­he­ter att dri­va och för­val­ta Lin­kö­pings vik­ti­gas­te hus

  I drygt tjugofem år har Lejonfastigheter försett Linköpings kommun med funktionella och ändamålsenliga fastigheter och lokaler. För att lyckas med att skapa och implementera en effektiv driftsprocess har Lejonfastigheter tagit hjälp av Svefa för att utveckla och implementera strategi, organisation och arbetssätt. Vi fick en pratstund med Stefan Sundström som är ansvarig för uppdraget om vilka utmaningar och möjligheter som funnits samt vilka erfarenheter man dragit.

  Publicerad: 2021-02-25

 • Nu genomförs Svefas kundundersökning

  Just nu genomförs Svefas kunderundersökning med hjälp av undersökningsföretaget Brilliant Future. Läs mer om undersökningen här.

  Publicerad: 2021-02-23

 • Analys: 2020 ett rekordår för fastighetstransaktioner trots pandemin

  2020 kommer, trots pandemin, att gå till historien som ett av de starkaste åren på marknaden för fastighetstransaktioner. Det konstateras i en ny rapport och analys från experterna på Svefa. Det var en stark slutspurt under årets sista månader som innebar att den totala transaktionsvolymen landade på cirka 194 miljarder kronor. Vilket kan jämföras med föregående 2019 då volymen uppgick till cirka 189 miljarder kronor. Läs hela rapporten och analysen här:

  Publicerad: 2021-02-08

 • Svefa rekryterar Anders Björkestedt och fortsätter sin strategiska satsning

  Kundernas behov och marknadens efterfrågan på dokumenterad kompetens inom strategisk lokalförsörjning ökar. Därför förstärker Svefa Corporate Solutions sin organisation genom att rekrytera Anders Björkestedt. Rekryteringen är en del i Svefas plan för att ytterligare stärka kunderbjudandet gentemot bland annat den offentliga sektorn.

  Publicerad: 2021-02-02

 • Svefa i topp när Fastighetsvärlden rankar de mest framgångsrika säljrådgivarna 2020

  Svefa, Sveriges ledande fastighetsrådgivare, hamnar i toppen i branschtidningen Fastighetsvärldens årliga och prestigefyllda genomgång av de mest framgångs-rika säljrådgivarna på den svenska fastighetsmarknaden. Svefa utmärker sig framförallt inom de heta segmenten samhällsfastigheter samt mark- och byggrätter.

  Publicerad: 2021-01-20

 • Skåne i topp och Gotland i botten när Svefa sammanfattar skogsfastighetsprisernas utveckling 2020

  Ny statistik från Svefa, Sveriges ledande, oberoende fastighetsrådgivare visar att den positiva prisutvecklingen för skogsfastigheter har fortsatt även under 2020. Skåne är det län som kan uppvisa störst ökning, 8,2 procent jämfört med föregående år medan priserna på Gotland är oförändrade. Läs Paul Nord, Affärsområdeschef Skog och Lantbruk, kommentarer och se hela tabellen över skogsfastighetsprisernas utveckling här.

  Publicerad: 2021-01-18

 • 2020

 • Svefa tar in Broviken som ny huvudägare

  Broviken Gruppen II AB (”Broviken”) går in som huvudägare i Svefa Holding AB (”Svefa” eller ”Bolaget”) Svefa, är en av de ledande fastighetsrådgivarna i Sverige. I Svefa-koncernen ingår även Värderingsdata, som utvecklar och erbjuder system för automatiserad fastighetsvärdering samt tjänster för analys och värdering av fastighetsmarknaden. Broviken kommer att äga Bolaget tillsammans med ledning och nyckelmedarbetare inom Svefa-koncernen.

  Publicerad: 2020-12-23

 • Svefa värderar paneuropeiskt miljard- innehav för skogsföretaget GreenGold

  Svefa, Sveriges ledande skogsfastighetsrådgivare, har genomfört ett unikt paneuropeiskt marknadsvärderingsuppdrag för GreenGold Group AB. GreenGold är ett renodlat skogsföretag som investerar direkt i skogsfastigheter på den europeiska marknaden. Företaget och innehavet är unika och omfattar över 30 000 hektar skogsmark i Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien och Storbritannien.

  Publicerad: 2020-12-15

 • WebTV: Svefas analys av Samhällsfastighetssegmentet

  WebTV från Fastighetvärldens Samhällsfastighetsdag. Svefas vd Mikael Lundström presenterade Svefas marknadsanalys av segmentet samhällsfastigheter och diskuterade vilka investeringsmöjligheter som är bäst. Se klippet här. Tid, ca 10 minuter.

  Publicerad: 2020-12-03

 • Podcast: Svefas vd ”Kontorssegmentet är känsligare nu”

  Svefas Vd Mikael Lundström intervjuas av Sverrir Thor om utvecklingen på kontorsmarknaden. Hör honom prata om det och en rad andra spaningar om vart fastighetsmarknaden är på väg i senaste avsnittet av FastighetsNytt Podcast.

  Publicerad: 2020-11-18

 • Svefa rekryterar Jörgen Hermansson som Affärschef Göteborg

  Kundernas behov och efterfrågan på djup kompetens inom samhällsbyggnad och fastighetsutveckling ökar. Därför förstärker Svefa sin organisation i Göteborg genom att rekrytera Jörgen Hermansson som ny Affärschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling. Rekryteringen är en del i planen för att ytterligare stärka Svefas kunderbjudande.

  Publicerad: 2020-11-01

 • Analys: Högt tryck för transaktioner på den kommersiella fastighetsmarknaden trots pandemin

  En färsk analys från Svefas experter inom värdering och analys avseende transaktionsvolymerna på den kommersiella fastighetsmarknaden visar att marknaden har stabiliserats. Analysen baseras på transaktioner överstigande 10 Mkr och Svefa bedömer att den totala transaktionsvolymen för 2020 kommer att sluta över de senaste 10 årens genomsnitt. Klicka på länken för att läsa hela analysen från Jan Tärnell, affärsområdeschef för Svefa Värdering & Analys och Katrin Wallensjö. affärschef Analys.

  Publicerad: 2020-10-19

 • Svefa rådgivare när TrelleborgsHem säljer samhällsfastighet

  Det kommunala bostadsbolaget AB TrelleborgsHem avyttrar samhällsfastigheten Trelleborg Vallgraven 2. Fastigheten är centralt belägen och fullt uthyrd till Trelleborgs kommun som bedriver äldreboende samt till Kriminalvården i form av häkteslokaler. Svefa har varit säljarens rådgivare i transaktionen.

  Publicerad: 2020-10-15

 • Ny rapport från Svefa visar vilka segment som är vinnare och förlorare på den svenska fastighetsmarknaden

  Nu har en färsk rapport från fastighetsrådgivaren Svefa avseende utvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden publicerats. Svensk Fastighetsmarknad 2020 är en genomgång av 18 utvalda delmarknader med analys och marknadsdata för varje ort. Svefa har i rapporten analyserat vilka segment som är vinnare och förlorare. Klicka på länken för att läsa mer och ladda ned rapporten.

  Publicerad: 2020-10-02

 • Svefa rådgivare när ABB avyttrar parkeringshus samt byggrätt i Västerås City

  ABB avyttrar fastigheten Västerås Mimer 6 till Kungsleden. Fastigheten ligger strategiskt mitt i Västerås City och består av ett parkeringshus med 600 platser samt en byggrätt om 29 000 kvm BTA kontor och 12 000 kvm BTA för parkerings-hus. Svefa har varit ABB:s rådgivare under processen.

  Publicerad: 2020-09-25

 • Svefa anställer åtta nya konsulter samt etablerar kontor i Karlskrona och Halmstad

  För att möta den ökande efterfrågan på Svefas tjänster, och för att befästa sin position som hela Sveriges ledande fastighetsrådgivare, har Svefa anställt åtta nya konsulter samt etablerar kontor i Karlskrona och Halmstad. Genom etableringarna finns nu Svefa representerat på 18 orter från Luleå i norr till Malmö i söder.

  Publicerad: 2020-09-02

 • Detaljplan för Tullholmssågen i Karlstad

  I torsdags, den 18 juni, vann detaljplanen för Tullholmssågen i Karlstad laga kraft. Svefa har under de senaste fem åren, genom b la våra konsulter Oskar Pihl och Annika Kensén, bistått fastighetsägaren Coop Sverige i utvecklingen av det tidigare lager och fabriksområdet. Svefa har med sin samlade kompetens bidragit till att skapa värden för COOP i detaljplane- och försäljningsprocessen. Området, som ligger centralt och sjönära vid Viken i Karlstad, kommer att inrymma 1000 bostäder, COOP-butik, handelslokaler samt förskola.

  Publicerad: 2020-06-22

 • Svefa rådgivare när TrelleborgHem miljardsäljer

  Det kommunala bostadsbolaget AB TrelleborgsHem avyttrar 807 lägenheter till ett underliggande fastighetsvärde överstigande 1 Mdr. I transaktionen ingår även cirka 16 000 kvadratmeter kommersiella ytor som förhyrs till cirka 85% av Trelleborgs kommun.

  Publicerad: 2020-06-15

 • Svefas vice vd och affärsområdeschef Transaktioner, Gustav Källén, slutar.

  Gustav Källén har på egen begäran sagt upp sig. Gustav lämnar Svefa efter sommaren och tillsvidare tar Svefas vd, Mikael Lundström, över det övergripande ansvaret för transaktionsrådgivningen.

  Publicerad: 2020-06-01

 • Analys: Stabilisering i Göteborg

  Fastighetsektorn i Göteborg har haft en stark utveckling de senaste åren. Men med corona räknar Svefa med en viss avmattning och stabilisering på marknaden.Emma Erson på Svefa Värdering & Analys har analyserat fastighetsmarknaden i Göteborg.

  Publicerad: 2020-05-27

 • Svensk Fastighetsmarknad Covid-19 Special

  Nu har vi släppt Svensk Fastighetsmarknad Covid-19 Special. Rapporten innehåller analyser och marknadsdata om kontor, bostäder, handelsfastigheter och samhällsfastigheter.

  Publicerad: 2020-05-20

 • Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog är här!

  Nu släpper vi årets rapport om tillståndet och utvecklingen på den svenska skogsfastighetsmarknaden. Stockholm toppar fortfarande Svefas Skogsfastighetsindex men Hallands län är årets utropstecken.

  Publicerad: 2020-05-15

 • Svefa rådgivare när LudvikaHem AB avyttrar fastigheterna Heimdal 4, Pluto 9 och Älgkon 20

  Svefa och Advokatfirman Lindahl är rådgivare till LudvikaHem när de säljer de tre fastigheterna Heimdal 4, Pluto 9 samt Älgkon 20 till Holmsund Invest AB. Vi är stolta över förtroendet att få stötta LudvikaHem som rådgivare när de frigör resurser för kommande investeringar.

  Publicerad: 2020-04-30

 • Analys: Helsingborg - en snabbväxare i söder

  Fram till 2035 planeras för ytterligare 40 000 invånare i Helsingborg. Nya bostadsområden och logistik planeras, men för nya kontor är marknaden tämligen mättad. Läs Jan Tärnells intressanta analys av Helsingborgs fastighetsmarknad.

  Publicerad: 2020-04-07

 • Coop Värm­land har teck­nat av­tal med Mag­no­lia Bo­stad om för­sälj­ning av yt­ter­li­ga­re mark på Tull­hol­men i Karl­stad

  Under det senaste året har Löfberg Fastigheter, Magnolia Bostad och Riksbyggen köpt mark av Coop Värmland på Tullholmen i Karlstad. Nu står det klart att Magnolia Bostad förvärvar ytterligare mark som möjliggör byggnation av bostäder motsvarande 28 000 kvm.

  Publicerad: 2020-04-06

 • Analys: Oklara förutsättningar för svensk fastighetsmarknad

  Läs Svefas vice Vd och Affärsområdeschef Transaktioner, Gustav Källéns kommentar och analys av den senaste tidens händelser och utvecklingen på fastighetsmarknaden utifrån ett fastighetsekonomiskt perspektiv. Utsikterna är mörka men inte hopplösa om vi håller ihop.

  Publicerad: 2020-03-25

 • Svefa växlar upp - Rekryterar 5 nya konsulter inom Värdering & Analys

  Svefa, hela Sveriges ledande fastighetsrådgivare, växer kraftigt på marknaden för värdering och analys. Därför förstärker Svefa Värdering & Analys sin organisation genom att rekrytera fem nya konsulter till kontoren i Malmö, Norrköping, Stockholm och Örebro. Nyrekryteringarna görs för att möta den stora efterfrågan på Svefas värderingstjänster.

  Publicerad: 2020-03-16

 • Transaktionsåret 2019 - Ett rekordår?

  Transaktionsåret 2019, blev det ett rekordår som alla trodde, hur står sig 2019 i jämförelse med tidigare år. Vilka segment har varit och kommer att vara heta framåt? Och hur kommer utvecklingen som helhet att se ut? Det är några av de frågor som Svefas vice VD och Affärområdeschef Transaktioner, Gustav Källén, svarar på sin analys över året som gick.

  Publicerad: 2020-02-13

 • Arkitektur och fastighetsrådgivning: ”one-stop shop” ger samhällsekonomiska vinster både i offentlig och privat sektor

  White Arkitekter och Svefa har undertecknat ett samarbetsavtal för att tillsam-mans utveckla och erbjuda tjänster inom arkitektur, hållbarhet och strategisk fastighetsrådgivning. Det nya affärssamarbetet ökar förutsägbarheten avseende kostnader och kvalitet, samlar spetskompetenser hela vägen från gestaltning till förvaltning och är tillgänglig i alla svenska regioner.

  Publicerad: 2020-01-23

 • Södermanland i topp och Uppsala i botten när Svefa sammanfattar skogsfastighetsprisernas utveckling 2019

  Färsk statistik från Svefa, Sveriges ledande, oberoende fastighetsrådgivare visar att den positiva prisutvecklingen för skogsfastigheter har fortsatt även under 2019. Nästan alla delar av landet har en positiv utveckling. Södermanland är det län som kan uppvisa störst ökning, 5,4 procent, jämfört med föregående år. Dock finns det områden där trenden med ökande priser har brutits. I Uppsala län har skogsfastighetspriserna gått mot strömmen och sjunkit med 2,0 procent jämfört med 2018.

  Publicerad: 2020-01-14

 • 2019

 • Svefa köparens rådgivare när Serneke säljer till Executive Property Development Europe AB

  Serneke säljer bolaget Kosterbåten AB som innehåller fastigheten Kosterbåten 2. Köpare är Executive Property Development Europe AB och Fastighets AB Hemporten, vars andelar kommer att omfatta 60 respektive 40 procent av ägandet i fastigheten. Serneke har utvecklat planen för fastigheten som omfattar ett long stay-hotell med 65 rum, för vilka hyresavtal tecknats med Apartments by the More Hotel AB, samt 42 hyresrättslägenheter.

  Publicerad: 2019-12-17

 • Svefa rådgivare när Coop Värmland avyttrar ytterligare en etapp

  Under det senaste halvåret har det kommunicerats att Löfberg Fastigheter och Magnolia Bostad köper mark på Tullholmen i Karlstad. Nu står det nu klart att även Riksbyggen förvärvar mark om sammanlagt cirka 9 300 kvm där man planerar för cirka 230 bostäder. Svefa har varit säljarens rådgivare genom hela processen.

  Publicerad: 2019-12-17

 • Svefa erhåller stort fastighetsutvecklingsmandat för logistik invid Arlanda från Swedavia Real Estate

  Svefa har anlitats som rådgivare för att bistå Swedavia i utvecklingen av Logistic City – ett nytt logistikområde på totalt 1 000 000 kvadratmeter kvartersmark vid Stockholm Arlanda Airport. Satsningen görs mot bakgrund av en stark efterfrågan på logistikfastigheter.

  Publicerad: 2019-11-19

 • Svefa är rådgivare när Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

  Svefa är rådgivare när Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB säljer en större portfölj med skolfastigheter till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Vi är stolta över förtroendet att få stötta Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB som säljrådgivare när de frigör resurser för kommande investeringar.

  Publicerad: 2019-11-07

 • Svefa genomför marknadsvärdering av SCAs fastighetsinnehav i Sverige

  Svefa har under hösten 2019 haft uppdraget att genomföra marknadsvärdering av SCAs fastighetsinnehav i Sverige. Uppdraget är en del i SCAs pågående övergång till en transaktionsbaserad metod för värdering av fastighetsinnehavet. Svefas uppdrag har bestått i att utifrån information om SCAs fastighetsinnehav, skogstillstånd och planerat framtida brukande av skogarna samt intäktsflöden från andra tillgångsslag bedöma marknadsvärdet med stöd av ortsprismaterial och kassaflödesanalyser

  Publicerad: 2019-10-31

 • ”K-märkt” kontorsfastighet såld i off-marketaffär på Södermalm

  I nummer 5/6 av tidningen Fastighetsvärlden analyserar Svefas värderare, David Fäldt Uppgard, det amerikanska investmentbolaget Angel Gordons och Scius Partners köp av fastigheten Barnängen 6 från AFA sjukförsäkringsaktiebolag. Läs analysen här.

  Publicerad: 2019-10-31

 • KPA Pension förvärvar modernt och nybyggt landmärke vid Globenområdet.

  I nummer 5/6 av tidningen Fastighetsvärlden analyserar Svefas Katrin Wallensjö Fabeges försäljning av Pelaren 1 till KPA Pension. Läs analysen här.

  Publicerad: 2019-10-31

 • Coop Värmland har tecknat avtal med Magnolia Bostad om försäljning av ytterligare mark på Tullholmen i Karlstad

  I slutet av juni kommunicerades att Löfberg Fastigheter köper tre kvarter vid Tullholmen i Karlstad. Nu står det klart att Magnolia Bostad förvärvar ytterligare kvarter på sammanlagt 8 000 kvm där man planerar för cirka 430 bostäder.

  Publicerad: 2019-10-07

 • Svefa rådgivare när Telge Hovsjö avyttrar 786 lägenheter och radhus i stadsdelen Hovsjö

  Kommunfullmäktige i Södertälje har den 30 september fattat beslut om att sälja 786 lägenheter, varav 126 radhus, i stadsdelen Hovsjö. Köpare är Månsbro Fastigheter, som idag äger fastigheter i Hovsjö. Svefa har varit rådgivare till säljaren.

  Publicerad: 2019-10-01

 • Svefa rekryterar Sara Jacobsson som ny Affärsområdeschef Förvaltningsrådgivning

  Svefa förstärker sin ledningsorganisation med en ny Affärsområdeschef Förvaltningsrådgivning. Rekryteringen är en del i planen att bredda Svefas kunderbjudande som inleddes med förvärvet av Fasticon 2016.

  Publicerad: 2019-08-22

 • Svefa rådgivare när Sandvikenhus avyttrar fastighetsbestånd

  Sandvikenhus avyttrar ett fastighetsbestånd bestående av 8 fastigheter med 385 lägenheter. Den 26 juni skrevs köpeavtalet och Svefa var Sandvikenhus rådgivare genom hela den snabba och smidiga försäljningsprocessen.

  Publicerad: 2019-06-27

 • Svefa utsedd till säljrådgivare åt Sollentuna kommun

  Nu påbörjas arbetet med försäljningen av hyresrätter från Sollentunahem. Svefa blir den konsult som kommer att bistå Sollentuna kommun med försäljningen. Under hösten påbörjas arbetet med att ta fram försäljningsprospekt.

  Publicerad: 2019-06-24

 • Svefa förstärker sitt transaktionsteam

  Under en tid av turbulens och hög personalomsättning bland landets transaktionsrådgivare har Svefa behållit ett intakt och starkt team inom Transaktioner. Vi fortsätter att växa vår rådgivning inom våra prioriterade segment; Samhällsfastigheter, Utvecklingsfastigheter och Regionala transaktioner. För att möte en växande uppdragsvolym tar vi nu nästa kliv i utvecklingen och rekryterar två nya medarbetare.

  Publicerad: 2019-06-14

 • Färsk Svefa rapport visar att intresset för samhällsfastigheter exploderat

  Enligt färsk statistik som presenteras i samband med att Svefa släpper sin årliga rapport, ”Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter”, är det speciellt samhällsfastigheter som växt fram som ett av de absolut hetaste fastighetssegmenten på den svenska marknaden.

  Publicerad: 2019-05-16

 • Ny rapport från Svefa visar att den svenska skogen är glödhet

  Enligt färsk statistik som presenteras i samband med att fastighets- konsulten Svefa släpper sin årliga rapport, ”Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog”, är den svenska skogsfastighetsmarknaden glödhet. Den svenska skogsmarknaden karaktäriseras just nu av att avverkningstakten i många län ligger på all-time-high.

  Publicerad: 2019-05-13

 • Svefa rekryterar Pauline von Troil som Affärschef Fastighetsutveckling

  Kundernas behov och efterfrågan på dedikerad kompetens inom komplexa fastighets- och stadsutvecklingsprojekt ökar. Därför förstärker Svefa sin organisation med rekrytera Pauline von Troil som Affärschef Fastighetsutveckling.

  Publicerad: 2019-04-30

 • Svefa on tour

  Här är vårens viktigaste datum. Svefa kommer att föreläsa på Fastighetsvärldens seminarier Uppsalamarknaden, Samhällsfastighetsdagen och Fastighetsdagen i Stockholm. Vi kommer dessutom att vara med på Business Arena i Göteborg. Ta chansen att lyssna på Svefas experter. Du kommer att få de senaste analyserna avseende läget på den svenska fastighetsmarknaden på lokal och nationell nivå samt inom heta segment som t ex samhällsfastigheter.

  Publicerad: 2019-04-11

 • Se upp för avståndet!

  Hur stort ska egentligen Yieldgapet vara? Det är snart dags för Business Arena Malmö och där ska den intressanta frågan kring Yieldgapet i Sverige i allmänhet och Malmö i synnerhet diskuteras. Läs vad Svefa och Per Wieslander anser om utvecklingen här.

  Publicerad: 2019-03-29

 • Dags för Business Arena Malmö

  Den 2:a april är det dags för Business Arena i Malmö. Svefa är på plats med monter och vi vill passa på att tipsa om det spännande och intressanta seminariet ”Hur stort ska egentligen yieldgapet vara?

  Publicerad: 2019-03-22

 • Svefa rådgivare till Stockholms stad i affären med Atrium Ljungberg

  I pressmeddelanden från Stockholms stad och Atrium Ljungberg har informerats att staden och Atrium träffat avtal om samarbete och försäljning avseende utveckling av daler av Slakthusområdet. Svefa har varit stadens rådgivare i försäljningsprocessen.

  Publicerad: 2019-01-25

 • Högre priser för skogsfastigheter under 2018

  Svefa har sedan 2011 presenterat sin årliga rapport Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog. För första gången kompletteras nu denna rapport med en summering av årets prisutveckling för skogsfastigheter inom samtliga län.

  Publicerad: 2019-01-21

 • Svefa rekryterar till Johan Wallin till Corporate Solutions

  Fortsatt stark efterfrågan inom Corporate Solutions leder till att Svefa rekryterar. Johan kommer närmast från rollen som hyresgästrådgivare på CBRE Sweden där han arbetat i den privata sektorn med strategisk rådgivning och lokalfrågor.

  Publicerad: 2019-01-10

 • 2018

 • Svefa rådgivare när TrelleborgsHem säljer

  Det kommunala bostadsbolaget TrelleborgsHem säljer två renodlade bostadsfastigheter i östra Trelleborg. Fastigheterna byggdes år 1967 och innehåller sammanlagt 96 stycken lägenheter fördelat på en bostadsarea om cirka 6 600 kvadratmeter. Köpare blev KlaraBo och tillträde sker 1 februari 2019. Svefa har varit säljarens rådgivare i transaktionen.

  Publicerad: 2018-12-13

 • Höstmingel och Svensk Fastighetsmarknad fokus 24 orter

  Välkommen på höstmingel och presentation av Svensk fastighetsmarknad fokus 24 orter den 18 oktober kl 17.00 på Mäster Samuelsgatan 60. Anmäl dig här.

  Publicerad: 2018-10-09

 • Svefa rådgivare när ABB tecknar ett nytt avtal med Wihlborgs i Malmö

  Svefa rådgivare när ABB tecknar ett nytt avtal med Wihlborgs i Malmö.

  Publicerad: 2018-10-03

 • Svefa rekryterar Eva Andersson Ericson

  Eva Andersson Ericson tillträder rollen som Senior Rådgivare inom Svefas Förvaltningsrådgivning. Eva kommer närmast från rollen som Fastighetsavdelningschef på Wallenstam där hon ansvarat för fastighetsbeståndet inom Region Stockholm. Eva har med sina goda resultat, aktiva förändringsarbeten och konsekvent ledarskap tidigare mottagit pris för Årets framtida ledare i fastighetsbranschen.

  Publicerad: 2018-09-17

 • Svefa inleder samarbete med Propstreet

  Propstreet är den digitala marknadsplatsen för investerare och transaktionsrådgivare på den kommersiella fastighetsmarknaden. Nu väljer Svefa att ingå samarbete med Propstreet. ”På Svefa strävar vi alltid efter att förstärka vårt erbjudande och effektivisera vår arbetsprocess genom digitala verktyg och tjänster, för att säkerställa en branschledande arbetsprocess även i framtiden. Vi ser Propstreet som en viktig pusselbit i morgondagens transaktionsrådgivning och därmed är det naturligt för oss att inleda ett samarbete i ett tidigt skede”, säger Gustav Källén, vice VD ”Digitaliseringsfrågan är en av de mest aktuella i fastighetsbranschen. Att Svefa ingår samarbete med oss visar på att man är i framkant och tar frågan på allvar”, säger Victor Karlsson, Co-Founder på Propstreet. Läs mer om Propstreet på https://www.propstreet.com/

  Publicerad: 2018-09-10

 • Svefa rådgivare vid försäljning av paradfastigheten Kungen 1 i Malmö

  En privatperson har efter en längre tids ägande valt att sälja fastigheterna Kungen 1 och 5 via överlåtelse av aktierna i Fastighetsaktiebolaget Kungen, grundat år 1917. Köpare är Jyma Fastigheter AB. Fastigheterna är belägna i centrala Malmö. Total uthyrbar area uppgår till cirka 8 300 kvm varav cirka 6300 kvm är bostäder och resterande är kontorsytor. Kungen 1 byggdes inför Baltiska Utställningen år 1914 och invigdes som Grand Hotel Fersen. Fastigheten har de senaste åren omsorgsfullt renoverats och är i dagsläget i mycket gott skick.

  Publicerad: 2018-09-03

 • Svefa säljrådgivare när Lindström Property säljer i Arlöv

  Lindström Property Örestad AB har valt att avyttra sin enda fastighet i Arlöv, Burlöv Tågarp 19:164. Total uthyrbar area är cirka 3 500 kvm varav cirka 3 000 kvm avser bostäder fördelat på 44 lägenheter och resterande 500 kvm avser sex mindre lokaler. Köpare är MAVA Fastigheter AB och förvärvet sker via bolagsöverlåtelse.

  Publicerad: 2018-09-03

 • Svefa, Stockholms stads rådgivare i avsiktsförklaringen med Atrium Ljungberg

  Svefa, Stockholms stads rådgivare när Atrium Ljungberg har tecknat en avsiktsförklaring med Stockholms stad om att både förvärva befintliga fastigheter samt att teckna avtal om markanvisningar i Slakthusområdet precis söder om Stockholms city.

  Publicerad: 2018-08-30

 • Förändrade förutsättningar och framtida utmaningar

  I årets nummer av Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter ser vi i Svefa Fastighetsindex att Stockholm fortsatt sticker ut som klar etta som den mest intressanta marknaden ur ett fastighetsinvesterarperspektiv. Lund passerar Malmö, bland annat till följd av de stora investeringar som sker i anslutning till MAX IV, ESS och övriga investeringar i Brunnshög som väntas ges en fortsatt stark näringslivstillväxt.

  Publicerad: 2018-07-03

 • Möt oss i Almedalen

  Svefa kommer att vara på plats i Almedalen, kommer du? Möt oss på Södra Murgatan 51, här kommer vi att ha vår egna mötesplats med spännande seminarium, rundabordssamtal och mingel.

  Publicerad: 2018-05-28

 • Svefa, säljarens rådgivare när Northvolt etablerar sin första anläggning i Västerås

  Svefa är stolta över att ha varit säljarens rådgivare, till ABB, och medverkat i det affärsupplägg som möjliggjort att Northvolt nu kan etablera Sveriges första utvecklings- och testanläggning av batterier, på en tomt på Finnslätten i Västerås.

  Publicerad: 2018-05-21

 • Garageupplåtelser

  Bristen på mark och krav på integrerade lösningar för att skapa stad medför att garage ofta behöver uppföras när nya bostäder ska byggas. Garage uppförs oftast till mer än en tagare och tagarna kan variera över tid. Under seminariet går vi igenom olika scenarion och hur verktygen i fastighetsbildnings-, plan- och bygglagen samt momssituationer kan användas för att skapa en hållbar affär.

  Publicerad: 2018-04-27

 • Svefa rådgivare när Karlskronahem säljer till SBB

  Karlskronahem avyttrar i fem separata transaktioner sammanlagt åtta fastigheter varav två fastigheter består av äldreboenden och resterande fastigheter av bostäder med motsvarande cirka 265 bostadslägenheter. Sammanlagt fastighetsvärde för transaktionerna uppgår till cirka 400 MSEK.

  Publicerad: 2018-04-20

 • Seminarium 23 april, Göteborg - Kurt Eliasson och Kommittén för modernare byggregler

  Välkommen till seminarium med Kurt Eliasson och Kommittén för modernare byggregler

  Publicerad: 2018-04-11

 • Hej Svefa. Tack och hej NAI.

  Fortsatt tillväxt på egna ben.

  Publicerad: 2018-04-03

 • Svefa växer i Malmö

  Svefa välkomnar Andreas Bergquist, Karin Ljung, Johan Cedergren, David Möller och Mattias Borgström till Malmökontoret.

  Publicerad: 2018-03-16

 • Svefa rådgivare när Älmhultsbostäder säljer

  Älmhultsbostäder säljer via dotterbolag en bostadsportfölj med 197 lägenheter. Bostadsportföljen består av cirka 12 200 kvadratmeter BOA och 200 kvadratmeter LOA. Hyresvärdet för portföljen uppgår till cirka 11,6 Mkr. Köpare är Bostadsaktiebolaget Sydkusten som med förvärvet utökar sitt befintliga bestånd i Älmhult.

  Publicerad: 2018-03-05

 • Svefa rådgivare när Svenska Bostadsfonden köper i Hörby

  Björnstorp 37 & 52 i Hörby AB säljer via dotterbolag en bostadsportfölj omfattande åtta fastigheter och 87 lägenheter i Hörby. Bostadsportföljen består av cirka 6 200 kvadratmeter BOA och 100 kvadratmeter LOA. Hyresvärdet för portföljen uppgår till cirka 6,8 Mkr och samtliga lägenheter är idag uthyrda. Björnstorp 37 & 52 i Hörby AB, som ägs och drivs av Jonas Carlsson med familj, kommer även fortsättningsvis äga fastigheter på orten och ser med intresse fram emot nya affärer för att utöka sitt fastighetsbestånd. Svefa har varit säljarens rådgivare i transaktionen.

  Publicerad: 2018-02-05

 • 2017

 • Oberoende transaktionsrådgivare

  Svefa har medverkat som rådgivare till både Humlegården som köpare och Svenska Kyrkan som säljare. Affären avser friköp av sammanlagt 13 tomträtter i Hagalund, ett område som nu står inför en spännande omvandling från industri/kontor till blandstad med stort inslag av bostäder, drivet bland annat av den kommande tunnelbaneuppgången centralt i området.

  Publicerad: 2017-12-15

 • Svefa rådgivare när Sundbyberg Stad säljer

  Hallonbergen centrum ska utvecklas med ett hotell och ett helt nytt torg som ramas in av restauranger, butiker och en saluhall. Dessutom ska 800 hyres- och bostadsrätter byggas i nära anslutning till centrum. Svefa har agerat säljarens rådgivare när Sundbyberg Stad avyttrat delar av Hallonbergen centrum till Fastighets AB Balder.

  Publicerad: 2017-11-28

 • Svefa rådgivare vid försäljning i centrala Höör

  Skånegårdar AB förvärvar via dotterbolag fastigheterna Lyran 6, Banken 5 och Vilan 9 i centrala Höör.

  Säljare är Fastkap II AB. Byggnaderna har en total uthyrbar area om 7 861 kvadratmeter varav 5 526 kvadratmeter avser bostäder. Transaktionen sker via bolagsöverlåtelse. Tillträde sker den 2 oktober 2017.

  Svefa har varit säljarens rådgivare i transaktionen.

  Publicerad: 2017-10-02

 • Svefa samlar och utvecklar Management Consulting

  Svefa fördjupar satsningen på kvalificerad rådgivning till högsta ledning och lanserar nu affärsområdet Management Consulting för att skapa ett samlat och fokuserat tjänsteerbjudande kring kvalificerad strategisk rådgivning.

  Publicerad: 2017-09-07

 • Specialfastigheter säljer Malmö Centralfängelset 1

  MKB Fastighets AB förvärvar Malmö Centralfängelse från Specialfastigheter Sverige AB. Svefa har varit säljarens rådgivare i samband med transaktionen.

  Publicerad: 2017-08-07

 • Svefa växer med fem fastighetsvärderare

  Svefa rekryterar tre seniora fastighetsvärderare och två juniora fastighetsvärderare till affärsområdet Svefa Värdering. Svefa har en stark efterfrågan på värderingstjänster och ser en tillväxt i marknaden. Rekryteringarna är ett led i att ytterligare stärka bolagets position som landets främsta värderingsföretag.

  Publicerad: 2017-06-13

 • ”Lantmäteriets växande köer hotar byggandet”

  Läs mer hos SvD om Svefas syn på framtida lösning.

  Publicerad: 2017-06-09

 • Svefa startar – Corporate Solutions

  Svefa fortsätter sin tillväxtresa och lanserar ett nytt affärsområde för att skapa ett samlat och fokuserat tjänsteerbjudande till företag och organisationer som äger eller hyr fastigheter men har annan kärnverksamhet.

  Publicerad: 2017-05-10

 • Svefa förvärvar majoritetspost i Värderingsdata

  Svefa, Stockholm, har den 20 april 2017 förvärvat en majoritetspost i Värderingsdata. I samband med förvärvet kommer Svefas affärsområde Fastighetsinformation integreras i Värderingsdata som därmed blir den klart dominerande aktören inom automatiserade värderingsmodeller (AVM) för den svenska bank och finansmarknaden.

  Publicerad: 2017-04-24

 • Svefa rådgivare till säljaren, när Akelius köper för 317 miljoner kronor i Stockholm

  Akelius köper 102 lägenheter i Vasastan i centrala Stockholm. Lägenheterna är uppdelade på tre fastigheter byggda mellan år 1929 och 1935. 63 av lägenheterna ligger i fastigheten Ingemar 6 på Roslagsgatan 38. Resterande ligger på Norrtullsgatan 67 respektive Norra Stationsgatan 11. Köpeskillingen uppgår till 317,5 miljoner kronor och tillträde sker den 30 mars. Svefa var säljarens rådgivare i affären.

  Publicerad: 2017-03-24

 • Svefa - en av de utvalda rådgivarna till Stockholms Läns Landsting

  Stockholms läns landsting räknar med att sälja fastigheter för 8–10 miljarder kronor efter att Karolinska sjukhuset tomställes. Den första försäljningen avser huvudbyggnaden. De sju rådgivningsbolagen ska nu konkurrensutsättas och landstingen räknar med att ha en rådgivare utsedd ”under våren”. Målet är att huvudbyggnaden ska vara såld under 2017.

  Publicerad: 2017-03-24

 • Castellum köper Stockholm Vatten-huset för 800 mkr

  Svefas säljarens rådgivare när Castellum förvärvar Stockholm Vattens tidigare huvudkontor.

  Publicerad: 2017-02-02

 • 2016

 • Borlänge kommunkoncern säljer för att bygga nytt

  Svefa säljarens rådgivare när Borlänge kommunkoncern säljer nu en del av fastighetsinnehavet i centrala Borlänge. Köpare är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och köpesumman uppgår till 750 miljoner kronor.

  Publicerad: 2016-12-15

 • Svefa rådgivare vid försäljning av Kungen 2 i Malmö

  Franshill Bostad AB förvärvar fastigheten Kungen 2 i centrala Malmö. Säljare är Axel Berling A/S Norge Filial, Sverige. Svefa och Setterwalls har varit säljarens rådgivare i transaktionen.

  Publicerad: 2016-12-01

 • Gislavedshus säljer 332 lägenheter till Akka Egendom

  Gislavedshus säljer 332 lägenheter till Akka Egendom. Genom försäljningen etablerar sig den nationella privata hyresvärden på orten samt kapital frigörs som kan användas för nyproduktion och renovering av befintligt bestånd till gagn för alla i kommunen. Svefa har agerat säljarens rådgivare.

  Publicerad: 2016-11-24

 • Välkänd fastighetsprofil blir nystyrelseordförande för Svefa

  Claes Kjellander har utsetts till ny styrelseordförande för Svefa.

  Publicerad: 2016-10-14

 • Svefa hjälper Norrsken foundation

  Svefa hjälper Norrsken Foundation att etablera Europas största hubb för ”tech for good”. Platsen för hubben är anrika Spårvagnshallarna i centrala Stockholm. En lokal som när den byggdes 1905 huserade Stockholms spårvagnar, för att i mitten av nittiotalet vara hem åt Moderna Museet. Nu renoveras den över 2400 m2 stora industrilokalen och byggs om för att passa den nya verksamheten.

  Publicerad: 2016-09-09

 • Svefa rådgivare när Stockholm Vatten ska sälja sitt tidigare huvudkontor

  Svefa är vald som exklusiv säljrådgivare åt Stockholm Vatten i samband med försäljningen av deras tidigare huvudkontor på Torsgatan i centrala Stockholm.

  Publicerad: 2016-08-30

 • Svefa rådgivare när JM säljer skola i Örebro till Hemfosa

  Vi kan glädjande meddela att Svefas transaktionsteam varit rådgivare åt JM i samband med försäljningen av skolfastigheten Mosås 8:28 i Örebro (Mosjö Skola). Skolan som omfattar cirka 3 000 kvadratmeter är uthyrd till Örebro kommun. Köpare är Hemfosa Fastigheter AB och det är det fastighetsägande bolaget Förvaltningsbolaget Mosjö Skola KB som överlåts med fastigheten som enda tillgång. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 62 Mkr. Hemfosa tillträder fastigheten i oktober 2016.

  Publicerad: 2016-07-08

 • Svefa förvärvar Fasticon AB

  Svefa förvärvar Fasticon AB med det helägda dotterbolaget Fasticon Väst AB. Det innebär att Svefa tar ett stort steg mot bolagets långsiktiga mål att bli den ledande fastighetsrådgivaren för både offentlig och privat sektor i Sverige.

  Publicerad: 2016-06-28

 • Svefa förvärvar Sensa Corporate Advisors

  Svefa förvärvar Sensa Corporate Advisors och tillsammans tas ytterligare ett steg i satsningen mot strategisk kvalificerad rådgivning.

  Publicerad: 2016-06-02

 • Svefa fortsätter expandera inom värderingsverksamheten

  Svefa har under de senaste åren sett en stark tillväxt i sin värderingsverksamhet. För att ytterligare befästa positionen som landets största värderingsföretag stärker företaget nu sin värderingsverksamhet i Malmö, Norrköping och Stockholm. 

  Publicerad: 2016-05-23

 • Tack till alla våra vänners bidrag i samband med vår jubileumsfest!

  Tack till alla våra vänners bidrag i samband med vår jubileumsfest! Nu har vi själva satt in ett motsvarande belopp om 15 000 kr för att ytterligare bistå UNHCR att skydda utsatta människor på flykt.

  Publicerad: 2016-04-27

 • Svefa expanderar i Stockholm

  Svefa växer och söker dig som är driven inom fastighetsutveckling och exploatering. Svefas kunder finns inom både offentlig sektor och det privata näringslivet. Arbetet kräver struktur, tålamod och ett lösningsorienterat fokus. För att trivas i tjänsten så bör du även vara social, professionell, ha en prestigelös attityd och uppskatta att arbeta i team. Är du dessutom initiativrik och självgående kan du vara den Svefa söker.

  Publicerad: 2016-04-20

 • Svefa, säljarens rådgivare när Carnegie köper för 115 mkr

  D. Carnegie & Co förvärvar en fastighetsportfölj med sex fastigheter i Eskilstuna av det privatägda Prubor. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 115,5 mkr. Svefa var rådgivare till säljaren. Fastigheterna har en uthyrningsbar area om 10000 kvm fördelat på 136 lägenheter med ett totalt hyresvärde på cirka 10 mkr.

  Publicerad: 2016-04-12

 • Novi Real Estate AB och Svefa AB i strategiskt samarbete

  Tack vare ett strategiskt samarbete mellan Novi Real Estate och Svefa kan nu Novi erbjuda sina kunder aktuella marknadsprognoser.

  Publicerad: 2016-04-05

 • Svefa fortsätter att expander

  En tilltagande volym av analys och rådgivningsuppdrag leder till fortsatt expansion och tillväxt. För att möta den ökade efterfrågan återrekryterar Svefa Joachim Wallmark till en skräddarsydd roll samt rekryterar Andreas Strömberg till teamet inom Analys, båda med placering i Göteborg.

  Publicerad: 2016-03-16

 • Svefa rådgivare till SvenskaInvesteringsgruppen

  Vid försäljning av samhällsfastigheter Junibostäder AB förvärvar fastigheterna Örkelljunga Vesslan 14 och Lund Stångby 4:13. Säljare är SIG Omsorg 3 AB, ett dotterbolag till Svenska Investeringsgruppen. Fastigheterna är fullt uthyrda till Attendo som bedriver LSS verksamhet i lokalerna. Transaktionen skedde via bolagsförvärv med en direktavkastning motsvarande cirka 7 %. Tillträdet skedde den 1 februari. Säljaren har haft Svefa som rådgivare.

  Publicerad: 2016-02-01

 • Från bevarande till hållbar stadsplanering

  Fokus inom stadsplanering har under lång tid inriktats på hur vi ska bevara våra städer. I Stockholms översiktsplan från 1990 samt 1999 konstaterades att Stockholm i huvudsak var färdigbyggt. Läs mer om Svefas syn på hållbar stadsplanering.

  Publicerad: 2016-01-15

 • 2015

 • Svefa rekryterar till Transaktioner

  Fortsatt stark efterfrågan av strategisk rådgivning och transaktionstjänster leder till att Svefa utökar sitt transaktionsteam.

  Publicerad: 2015-11-25

 • Svefa utsedd till SKL:s partner

  Svefa är utsedd till SKL:s partner för att lyfta goda exempel på hur kommuner kan föra en aktiv markpolitik.

  Publicerad: 2015-10-19

 • Svefa rådgivare när Konsum Värmland avyttrar sin del av fastigheten Bergvik

  Eurocommercial, som sedan 2005 äger en del av Bergvik, har ingått bindande avtal om att förvärva Konsum Värmlands fastighet inom Bergvik. Svefa har varit säljarens rådgivare.

  Publicerad: 2015-10-07

 • Tetra Pak köper kontorsfastigheter av Vasakronan i Lund

  Tetra Pak förvärvar fastigheterna Päronet 14, 17 och 18 belägna i Råbyholm, Lund. Säljare är Vasakronan som haft Svefa som rådgivare.

  Publicerad: 2015-10-02

 • Kommuner ställer motkrav när fastigheter byter ägare

  Inget äldreboende om ni inte bygger hyresrätter. Den heta marknaden för samhällsfastigheter gör att kommunerna kan ställa krav på köparna.

  Publicerad: 2015-09-18

 • 20 år på svensk fastighetsmarknad

  Svefa fyller 20 år vilket vi firar genom att blicka bakåt 20 år på svensk fastighetsmarknad för att fånga de omdanande händelser som gör att fastighetsmarknaden ser ut som den gör idag.

  Publicerad: 2015-09-16

 • Svefa rådgivare när NP3 köper i Östersund

  NP3 Fastigheter har förvärvat sju fastigheter om sammanlagt 17 317 kvadratmeter och ett marknadsvärde om 95 miljoner kronor i Östersund.

  Publicerad: 2015-08-25

 • Lär dig mer om strategisk konceptutveckling

  Varmt välkommen på en frukostföreläsning kring vikten av av strategisk konceptutveckling i samband med utvecklingen av städer och projekt!

  Publicerad: 2015-08-06

 • Svefa rådgivare vid försäljning av bostadsfastigheter i Malmö

  Willhem förvärvar fastigheterna Myntet 1 och Brage 1 belägna i centrala Malmö. Säljare är det lokala fastighetsbolaget Akropol. Fastigheterna har en total uthyrbar area motsvarande 2 379 kvadratmeter fördelat på 46 lägenheter. Tillträde sker den 31 augusti. Säljaren har haft Svefa som rådgivare.

  Publicerad: 2015-07-06

 • Karlstad kommun säljer tomträtten till Gruvlyckeskolan

  Karlstad kommun säljer tomträtten till fastigheten Blyet 2 i Karlstad. Köpare är Hemfosa Fastigheter AB och transaktionen sker genom överlåtelse av tomträtten till fastigheten för en köpeskilling om 73,5 miljoner kronor. Hyresgästen är Internationella Engelska skolan som har tecknat ett 20-årigt hyresavtal. Tillträdet äger rum 1 juli 2015. Svefa har varit säljarens rådgivare under försäljningsprocessen.

  Publicerad: 2015-07-03

 • Fortsatt tillväxt inom strategisk rådgivning

  För att möta den ökande efterfrågan på strategisk rådgivning expanderar Svefa nu sitt team genom att anställa Patrik Jonasson och Lars Svensson. I och med rekryteringarna stärker Svefas sin position som hela landets strategiska rådgivare avseende fastighetsrelaterade frågeställningar.

  Publicerad: 2015-07-01

 • Svefa stärker sin position som Göteborgs och en av landets ledande värderingsfirma

  Svefa har under de senaste åren sett en stark tillväxt i sin värderingsverksamhet. För att ytterligare befästa positionen som landets största värderingsföretag stärker företaget nu sin ledningsgrupp inom värdering genom att tillsätta en regionansvarig, för region väst, som tillsammans med Jonas Åkerberg, Chef Affärsutveckling, Per Wieslander regionansvarig syd och Jan Tärnell, Affärsområdeschef bildar en ny ledningsgrupp för affärsområdet Värdering.

  Publicerad: 2015-06-23

 • Hotellfastighet säljs i centrala Örebro

  Hotell Örebro Sverige AB säljer fastigheten Örebro Bageriet 2 i centrala Örebro.  Hotell Örebro Sverige AB är moderbolag till hotelloperatören mer känt som First Hotel Örebro. Köpare är Klövern och transaktionen sker genom bolagsöverlåtelse. Tillträdet äger rum 1 september 2015. Svefa har varit säljarens rådgivare under försäljningsprocessen.

  Publicerad: 2015-06-03

 • Svefa rådgivare vid försäljning av handelsfastighet

  Bergendahls har avyttrat en handelsfastighet i Fjälkinge norr om Kristianstad. Köpare är Granen. Fastigheten har en uthyrbar area om cirka 11 000 kvadratmeter och i transaktionen ingår även den obebyggda grannfastigheten med en areal om cirka 12 hektar. Inför försäljningen har EKO, dotterbolag till Bergendahls, tecknat ett 15-årigt hyresavtal. EKO i Fjälkinge är en starkt etablerad handelsplats i nordöstra Skånes handelscentrum Kristianstad. EKO har bedrivit handelsverksamhet på fastigheterna sedan 1964. Handelsplatsen besöks årligen av cirka en miljon kunder. Parterna har valt att inte kommunicera köpeskillingen.

  Publicerad: 2015-05-29

 • Träffa oss på SkogsElmia i monter 512!

  Den 4 – 6 juni finns vi på plats på SkogsElmia strax söder om Jönköping. I vår monter på plats 512 kommer vi att ha tävlingar med fina priser. Vi släpper också årets Skogsrapport under mässan – kom och få ett rykande färskt exemplar med heltäckande information om den svenska skogsfastighetsmarknaden! Som rikstäckande och helt oberoende konsultföretag vill vi också gärna prata värdering och skogsfastighetspriser med dig. Funderar du på att köpa till grannskiftet? Vill du sälja en del av din fastighet, men är osäker på vad den är värd? Undrar du över hur en klyvning av en fastighet går till? Kom och prata med oss!

  Publicerad: 2015-05-28

 • LBC Frakt hyr 11 716 kvm lager

  LBC Frakt Värmland har tecknat ett 5 årigt hyresavtal med KB Stuvaren Lars Kilenius & Co avseende 11 716 kvm lager i yttre hamn i Karlstad. Svefa har varit fastighetsägarens rådgivare under uthyrningsprocessen. 

  Publicerad: 2015-05-08

 • Plantagen Sverige AB säljer två fastigheter i Stockholm och Borås

  Plantagen Sverige AB säljer fastigheterna Kärrliljan 1 i Hässelby strax väster om Stockholm samt Filtret 5 i Borås. Köpare är det norska bolaget Industrifinans som sedan tidigare äger 17 fastigheter med Plantagenbutiker i Sverige och Norge. Tillträdet ägde rum den 24 april 2015. Svefa har varit säljarens rådgivare under försäljningsprocessen.

  Publicerad: 2015-04-29

 • Svefa rådgivare till Gavlegårdarnas storaffär

  Gävle jublar över försäljning till IHF för 490 miljoner. Läs mer på Fastighetsvärlden.se

  Publicerad: 2015-03-16

 • Svefa och Skanska samarbetar med uthyrningen av World Trade Center i Växjö

  Skanska kommer att utveckla en modern kontorsfastighet i centrala Växjö under konceptet WTC Växjö. Här sitter du i energisnåla kontor, mitt i centrum med en fantastisk utsikt över staden. Byggnation har påbörjats och inflyttning är planerad till hösten 2016.

  Publicerad: 2015-01-16

 • 2014

 • Tack för förtroendet, Svefa Transaktioner 2014

  Ett urval av transaktioner och säljrådgivning 2014.

  Publicerad: 2014-12-22

 • Luleå – residensstaden med stigande priser och vakanser

  Residensstaden Luleå har med sina nu drygt 75 000 invånare växt sakta men stadigt under det senaste decenniet och har samtidigt stärkt sin position som den starkaste fastighetsmarknaden i Norrbotten. Strålkastarljuset har främst riktats mot Facebooks etablering av datahallar där staden vann en jämn dragkamp med Östersund om etableringen...

  Publicerad: 2014-12-15

 • Svefa säljrådgivare när Länsgården Fastigheter AB säljer i Örebro till ett värde om 127 MSEK

  Klövern förvärvar fastigheterna Karossen 5 och 19 i Örebro av Länsgården Fastigheter AB för 127 miljoner kronor. Den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 17 800 kvadratmeter och utgörs främst av kontors- och utbildningslokaler. Tillträde sker den 1 mars 2015. Förvärvet är villkorat av godkännande från regionstyrelse och regionfullmäktige i Örebro län. Svefa var säljarens rådgivare i affären.

  Publicerad: 2014-12-15

 • Praktikertjänst Fastigheter AB säljer Läkarhuset i Karlstad

  Praktikertjänst Fastigheter AB säljer fastigheten Duvan 6 Läkarhuset i Karlstad. Köpare är det lokala fastighetsbolaget Profil Invest AB som tillträder fastigheten den 1 december 2014. Fastigheten är belägen på Drottninggatan 19 i ett av Karlstads mest handelsintensiva områden. I Läkarhuset bedrivs vårdrelaterad verksamhet i form av läkarmottagningar och liknande sedan år 1965, då byggnaden uppfördes. Byggnadens uthyrningsbara area uppgår till 2 033 kvm, varav 678 kvm butiker och 1 355 kvm kontor med vårdrelaterad verksamhet. Svefa har varit säljarens rådgivare under försäljningsprocessen. Köpare och säljare har kommit överens om att inte kommunicera köpeskillingen. 

  Publicerad: 2014-12-02

 • Svefa flyttar fram positionerna inom Transaktionsverksamheten

  En tilltagande volym av rådgivnings- och transaktionsuppdrag ger möjligheten till att ytterligare stärka Svefas transaktions- och uthyrningsverksamhet. För att möta marknadens ökande efterfrågan organiserar Svefa om sin transaktionsverksamhet. Till ny affärsområdeschef för Transaktioner och Uthyrning utses Gustav Källén. Gustav har en bred erfarenhet av bolagets verksamhet och kommer även fortsättningsvis arbeta med övergripande affärsutveckling i sin roll som vice VD.

  Publicerad: 2014-11-17

 • Nacka kommun säljer fastigheter för 1,8 miljarder

  Svefa har varit rådgivare åt Nacka kommun i försäljningen av fastigheter till ett värde om 1,8 miljarder. Nacka kommun planerar att sälja drygt en fjärdedel av sina fastigheter till Rikshem för 1,8 miljarder kronor. Samtidigt åtar sig Rikshem att bygga 500 hyresrätter i kommunen.

  Publicerad: 2014-11-04

 • Svefa fortsätter att expanderar inom strategisk analys och rådgivning

  En tilltagande volym av analys och rådgivningsuppdrag leder till fortsatt expansion och tillväxt. För att möta den ökade efterfrågan rekryterar Svefa ytterligare tre medarbetare till teamet inom Analys. 

  Publicerad: 2014-09-30

 • Svefa rådgivare vid nyproduktion av trygghetsbostäder i Helsingborg

  Rikshem förvärvar fastigheten Gärdet 1 från NCC. Fastigheten är belägen i området Ödåkra i Helsingborg. Samtidigt tecknar Rikshem ett entreprenadsavtal med NCC Construction Sverige AB gällande nyproduktion av trygghetsboende på fastigheten. Byggnationen motsvarar cirka 2 800 kvm fördelat på 48 lägenheter med en gemensamhetslokal i bottenplan. Byggstart är planerad till november 2014.

  Publicerad: 2014-09-01

 • Svefa rådgivare i en av första halvårets största affärer inom segmentet samhällsfastigheter

  Svefa har varit rådgivare åt det statligt ägda Vasallen i samband med försäljningen av Eldsund 6:6 i Strängnäs – Campus Strängnäs. Försäljningen är en av de enskilt största transaktionerna inom segmenten samhällsfastigheter som genomförts i Sverige under 2014.  Fastigheten som omfattar 29 200 kvadratmeter är idag till 99 procent uthyrd till Strängnäs kommun på ett lågt hyresavtal. Campus Strängnäs inkluderar det kommunala Thomasgymnasiet, all kommunal vuxenutbildning (Komvux, SFI) samt annan kommunal verksamhet.  Köpare är VASCE - ett fastighetsbolag inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. VACSE ägs av sju pensionsstiftelser knutna till Apoteket, Atlas Copco, Ericsson, Sandvik, Skanska, Stora Enso och Volvo.

  Publicerad: 2014-08-11

 • Svefa vinner ramavtal med Enköpings Hyresbostäder AB

  Svefa har anlitats som exklusiv ramavtalsleverantör avseende fastighetstransaktioner för Enköpings Hyresbostäder AB (EHB). EHB ägs av Enköpings kommun och tillhandahåller framförallt hyresbostäder med även andra typer av lokaler. Idag äger EHB ca 2500 lägenheter.

  Publicerad: 2014-07-04

 • Svefa rådgivare vid nyproduktion av bostäder i Helsingborg

  Wohnwerk Development har i samarbete med Rikshem utvecklat ett bostadsprojekt i Maria Stationsområde i Helsingborg omfattande 66 lägenheter samt lokaler där entreprenören blir NCC. Svefa har varit rådgivare i affären.

  Publicerad: 2014-07-04

 • Innovation Park etableras på Campusområdet vid Karlstads universitet

  Nordisk Renting tecknar ett 7-årigt avtal med Karlstads Kommun och Innovation Park som hyr 2 400 kvm i fastigheten Mandolinen 7 vid universitetsområdet i anslutning till Karlstads universitet. Lokalerna har ett strategiskt läge vid universitetsområdet i anslutning till Karlstads universitet. Genom etableringen av Karlstad Innovation Park i området, med närhet till Stora Ensos globala enhet för forskning och utveckling (Karlstad Research Centre) och Centrum för Tjänsteforskning (CTF) vid Karlstadsuniversitet - båda världsledande inom sina områden - skapas goda förutsättningar för en innovativ kunskapsmiljö och samverkan mellan akademi, forskning, privat näringsliv och offentlig sektor. Etableringen bildar ett konkurrenskraftigt och tillväxtfrämjande centrum för utveckling i regionen.

  Publicerad: 2014-05-22

 • Ljusare tider gör industribolagens fastigheter till heta investeringsobjekt

  I rapporten Svensk Fastighetsmarknad – Fokus 24 orter presenteras analyser av de mest betydelsefulla delmarknaderna på den svenska fastighetsmarknaden. I Svefa Fastighetsindex behåller Stockholm sin första plats för investeringar på den svenska fastighetsmarknaden. Efter Stockholm placerar sig Göteborg följt av Uppsala. I detta nummer granskar vi även industribolagens fastighetsinnehav och identifierar heta investeringsobjekt.

  Publicerad: 2014-03-12

 • Svefa ny huvudman i CMB

  Svefa har glädjen att meddela att vi är med som ny huvudman till CMB. CMB är Sveriges främsta forum för managementfrågor inom samhällsbyggnad. CMB bildades 1998 som ett långsiktigt samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och den svenska samhällsbyggnadssektorn.

  Publicerad: 2014-01-27

 • 2013

 • Svefa rekryterar och expanderar sitt erbjudande inom Samhällsbyggnad

  Svefa förstärker organisationen och vidgar sitt erbjudande för samhällsbyggnad med en strategisk rekrytering av Bengt Andrén.

  Publicerad: 2013-11-14

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.