Prisrally för skogsfastigheter när Svefa sammanfattar utvecklingen 2021

Ny statistik från Svefa, Sveriges ledande, oberoende fastighetsrådgivare visar att den positiva prisutvecklingen för skogsfastigheter har fortsatt även under 2021. Västernorrland och Jämtland är de län som kan uppvisa störst procentuell ökning, 15,9 procent respektive 15,3 procent jämfört med föregående år medan priserna på Gotland återigen är oförändrade. Även sett ur ett längre perspektiv är det Västernorrland som har den största ökningen. Där har skogsfastighetspriserna stigit med 25,9 procent sedan 2018.

Priserna på svenska skogsfastigheter har under 2021 i snitt stigit med 7,6 procent jämfört med 2020. Skåne och Östergötland är de län som har högst genomsnittlig prisnivå. Men det är i Västernorrland och Jämtland som det har varit ett prisrally de senaste åren. I dessa län ligger även priserna på en relativt låg nivå sett ur ett riksperspektiv. Även om prisutvecklingen över lag är positiv så finns det områden som inte påverkats av prisrallyt. På Gotland har priserna på skogsfastigheter de senaste fyra åren stått still. 

2021 har återigen varit ett starkt år för skogsfastigheter. Corona pandemin har inneburit en lågräntemiljö och många investerare har fått upp ögonen för skogsfastigheter som investeringsobjekt vilket har drivit upp intresset även utanför de traditionella geografiska lägena. Det märks till exempel på de senaste årens prisrally i Västernorrland och Jämtland” säger Paul Nord, affärsområdeschef Svefa Skog och Lantbruk. 

För mer information, vänligen kontakta:

Paul Nord

Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

010-603 86 92 paul.nord@svefa.se
Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.