Svefa rekryterar Anders Björkestedt och fortsätter sin strategiska satsning

Kundernas behov och marknadens efterfrågan på dokumenterad kompetens inom strategisk lokalförsörjning ökar. Därför förstärker Svefa Corporate Solutions sin organisation genom att rekrytera Anders Björkestedt. Rekryteringen är en del i Svefas plan för att ytterligare stärka kunderbjudandet gentemot bland annat den offentliga sektorn.

Vi är glada att Anders Björkestedt och med sin gedigna bakgrund och erfarenhet har valt att komma till oss. Svefa upplever en stark efterfrågan avseende rådgivning för att hantera och lösa utmaningarna med strategisk lokalförsörjning på ett effektivt sätt – inte minst i dagens situation när gamla arbetssätt och strukturer på allvar utmanas. Anders kommer att med sin kompetens och förståelse för lokalförsörjningsprocessen att kunna bidra med rådgivning i alla lokalprojekt oavsett storlek och sektor” säger Rikard Wilén, Affärsområdeschef Svefa Corporate Solutions.

Effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning är av avgörande betydelse för framgångsrika aktörer inom den offentliga och privata sektorn. Jag är stolt över att ansluta till Svefas kompetenta organisation och jag ser fram emot att bidra med min sakkunskap inom området” säger Anders Björkestedt. 

Anders Björkestedt tillträder rollen som Senior Rådgivare inom Svefas Corporate Solutions. Anders har lång och gedigen kompetens inom strategisk lokalförsörjning, lokalförändring och hyresfrågor. Han kommer närmast från rollen som lokal- och fastighetsstrateg på Mjölby Kommun och har mer än 20 års branscherfarenhet från den privata sidan som seniorkonsult på företag som Projektengagemang, Sweco Management och Niras.

Anders Björkestedt tillträder sin nya tjänst den 1 februari

 

Rikard Wilén

Affärsområdeschef Corporate Solutions

010-603 87 31 rikard.wilen@svefa.se
Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.