Svefa Corporate Solutions fortsätter sin strategiska satsning på den västsvenska marknaden

Kundernas behov och marknadens efterfrågan på dokumenterad spetskompetens inom uppdragsledning och projektledning ökar. Därför ansluter seniorkonsulterna Lena Gustafsson och Petter Gustafsson till Svefa i Göteborg. Det är en del i planen för att ytterligare stärka Svefa Corporate Solutions kunderbjudande på den västsvenska marknaden inom bygg och lokalförsörjning, övergripande uppdragsledning, ekonomistyrning och hantering av komplexa byggprojekt och flyttprojektledning.

Lena Gustafsson är IPMA-certifierad projektledare och har en lång och gedigen erfarenhet från bland annat Protek, Resultat och Niras. Petter Gustafsson har djup kompetens inom projektledning och erfarenhet från bland annat Sweco.

Vi är glada att Lena och Petter med sina gedigna bakgrunder har valt att ansluta till Svefa. Vi upplever en stark efterfrågan på Göteborgsmarknaden avseende lokal spetskompetens inom hyresgästrådgivning och nu kan vi erbjuda det på plats. Dessutom är det väldigt kul att vi förstärker teamet med kompetens inom områden som komplex byggprojektledning, förstudier, hantering av IT-frågor i samband med lokalprojekt samt erfarenhet av olika nischade fastighetstyper", säger Rikard Wilén, Affärsområdeschef Svefa Corporate Solutions 

Petter och Lena kommer att med sin långa erfarenhet, förståelse för den lokala västsvenska marknaden och beställarens behov att kunna bidra med rådgivning i alla projekt till både offentlig och privat sektor” avslutar Rikard Wilén.

Lena Gustafsson och Petter Gustafsson ansluter till Svefa den 1 februari.

För mer information och kommentarer

Rikard Wilén

Affärsområdeschef Corporate Solutions

010-603 87 31 rikard.wilen@svefa.se
Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.