Nu genomförs Svefas årliga kundenkät

Relationen till våra kunder är mycket viktig för oss på Svefa. Därför genomför vi, som en del i vår strävan att kontinuerligt fortsätta att utvecklas, årligen Svefas kundundersökning för att få in våra kunders åsikter, idéer och förslag. Dessa svar är till stor hjälp och fungerar som en vägledning för oss när det gäller att prioritera vårt förändringsarbete och vår fortsatta kunddialog.

Till vår hjälp när det gäller datainsamling och rapportering använder vi undersökningsföretaget Brilliant Future. Läs mer om Brilliant här

Om du har frågor eller funderingar avseende undersökningen så är du välkommen att kontakta:

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.