Svefa fortsätter sin offensiva satsning och har hittills under 2021 anställt 12 nya konsulter

För att möta den ökande efterfrågan på Svefas tjänster, och för att befästa sin position som hela Sveriges ledande fastighetsrådgivare, har Svefa hittills under 2021 anställt tolv nya konsulter med bred och djup kompetens inom samhällsbyggnad och stadsutveckling, fastighetsvärdering, transaktions-rådgivning, förvaltningsrådgivning, affärsutveckling och markåtkomst.

Svefa fortsätter sin offensiva satsning genom att rekrytera tolv nya konsulter. Rekryteringarna görs för att möta kundernas efterfrågan på lokal närvaro och djup kunskap om de regionala fastighetsmarknaderna. De nya konsulterna återfinns inom hela Svefas breda palett av tjänster och besitter bland annat expertis inom rådgivning avseende stadsutveckling, fastighetsvärdering, för-valtningsrådgivning, värdering, fastighetstransaktioner, hyresgästrådgivning samt markåtkomst.

Samtidigt med rekryteringarna växlar Svefa även upp kontoret i Halmstad till att bli ett fullsortimentskontor.

Svefas Vd, Mikael Lundström säger i en kommentar,

”Vi håller ett mycket högt tempo i vår tillväxt och med rekryteringarna av tolv nya konsulter och förstärkningen av kontoret i Halmstad befäster vi ytterligare vår position som hela Sveriges ledande, oberoende fastighetsrådgivare. Den fördel vi har med en lokal närvaro och en stark organisation bestående av mycket kompetenta konsulter innebär att vi kan ge våra kunder de allra bästa förutsättningarna för att göra bra affärer.”

Nya konsulter hos Svefa

Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling har rekryterat åtta nya konsulter. Henrik Modigh har gedigen kompetens inom stadsutveckling som planarkitekt, projektledare och stadsarkitekt och har erfarenhet från både kommun och konsultsidan. Christian Sköld som har sexton års branscherfarenhet av lantmäteri och mark- och exploateringsfrågor. Christian kommer närmast från Sweco och kommer att verka från Svefas kontor i Halmstad. Matthias Arvids har sju års branscherfarenhet från bland annat Lantmäteriet. Han kommer närmast från en roll som markförhandlare hos TRV. Marcus Nordlund har över tjugo års erfarenhet inom fastighetsutveckling från bland annat JM. Han kommer närmast från Malmö stad. Linn Grönlund som är planeringsarkitekt FPR/MSA och kommer närmast Nacka kommun där hon bland annat varit projektledare för detaljplaner i Sickla. Natalie Byström är utbildad jurist med omfattade erfarenhet av markfrågor från bland annat Lantmäteriet och kom-mer närmast från en tjänst på Länsstyrelsen i Västerbotten. Johanna Kirudd kommer närmast från Norconsult och har en bred och omfattande kompetens inom bland annat samhällsbyggnad med inriktning på planprocesser, genom-förandeavtal och exploateringsekonomi. Jörgen Hermansson är ny affärschef i Göteborg och har till exempel erfarenhet som samhällsbyggnadschef i Partille kommun. Jörgen kommer närmast från en tjänst på Stadsledningskon-toret på Göteborgs stad.

Värdering & Analys har rekryterat en ny konsult. Alexander Byström är fastighetsvärderare och kommer närmast från EY i Stockholm och en roll som värderingsansvarig. Han har mer än 10 års erfarenhet från fastighetsbranschen med befattningar hos aktörer som exempelvis Fabege samt även erfarenhet från kommunala sidan.

Skog & Lantbruk har rekryterat en ny konsult. Julia Svensson är jurist och kommer närmast från Lantmäteriet och en roll som förrättningslantmätare. Hon har erfarenhet av bland annat anläggningsförrättningar och har arbetat med projektet ”Genomfart Mora”.

Transaktionsrådgivning har rekryterat en ny konsult. Elisabeth Philipson Attebrant kommer närmast från TAM Group och en roll som Senior Advisor. Elisabeth har en mycket gedigen kompetens inom stadsutvecklingsprojekt och lång erfarenhet från fastighetsbranschen i ledande befattningar hos starka aktörer som exempelvis Sweco, KF Fastigheter och Temaplan.

Corporate Solutions har rekryterat en ny konsult. Anders Björkestedt kommer närmast från en tjänst som lokalstrateg på Mjölby kommun. Anders har 20 års branscherfarenhet som konsult, konsultchef och seniorkonsult hos Niras, Sweco och Projektengagemang.

För ytterligare information och kommentarer 

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.