Svefa rekryterar Jörgen Hermansson som Affärschef Göteborg

Kundernas behov och efterfrågan på djup kompetens inom samhällsbygg-nad och fastighetsutveckling ökar. Därför förstärker Svefa sin organisation i Göteborg genom att rekrytera Jörgen Hermansson som ny Affärschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling. Rekryteringen är en del i planen för att ytterligare stärka Svefas kunderbjudande.

Jörgen Hermansson kommer närmast från en tjänst på stadsledningskontoret i Göteborg där han varit övergripande planeringsledare för projektet Älvstaden. Jörgen har en gedigen erfarenhet av stadsutveckling och kommunal organisat-ion. Han har mer än 20 års branscherfarenhet varav tio år som mark- och exploateringschef samt samhällbyggnadschef i Partille kommun. Han har även erfarenhet från den privata sidan med en bakgrund som fastighetsutvecklare på KF Fastigheter (Coop) och NCC.

”Vi är väldigt glada att Jörgen Hermansson med sin gedigna bakgrund och erfarenhet har valt att komma till oss. Svefa upplever en stark efterfrågan efter rådgivning avseende stadsbyggnadsfrågor både kopplat till projekt och generellt. Jörgen kommer, med sin kompetens och förståelse för kommunala organisation-ers samspel med den privata marknaden, att kunna bidra med rådgivning inom ett brett område kopplat till stadsbyggnad och fastighetsutveckling” säger Helena Dalhamn, Affärsområdeschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling Svefa.  

Jörgen Hermansson tillträder sin nya tjänst den 18 januari 2021.

För mer information

Helena Dalhamn

Affärsområdeschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 86 28 helena.dalhamn@svefa.se
Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.