Svefa samlar Sveriges ledande fastighetsvärderings- och rådgivningsföretag för gemensam syn på hållbarhetsfrågorna ur ett värderingsperspektiv

Torsdag den 14 oktober träffas Sveriges ledande fastighetsvärderingsföretag Cushman & Wakefield, Forum Fastighetsekonomi, Newsec, Savills och Svefa för att diskutera hållbarhetsfrågor ur ett värderingsperspektiv.

Mötet är ett gemensamt initiativ från Svefa och Cushman & Wakefield med syfte att starta en diskussion kring hotet från, exempelvis, klimatrisker och dess påverkan på fastighetsvärden samt att utbyta erfarenheter och identifiera möjligheter framåt. 

Fastighetsbranschen är en sektor vars bidrag är av central betydelse för arbetet med att ställa om till ett hållbart och cirkulärt samhälle. För att lyckas krävs att branschen samarbetar och målet med initiativet är att hitta en gemensam grundsyn för branschen framåt.

”Utvecklingen på området går otroligt snabbt och vi ser att intresset för frågan är högt, men att vissa företag och kunder har kommit längre än andra. Det är vår uppgift som bransch att bidra konkret och praktiskt för att hantera utmaningarna med omställningen till ett hållbart samhälle. Därför är det här initiativet mellan de ledande aktörerna så viktigt” säger Jan Tärnell, Affärsområdeschef Svefa Värdering & Analys.

För mer information, vänligen kontakta

Jan Tärnell

Affärsområdeschef Värdering & Analys

010-603 87 23 jan.tarnell@svefa.se
Sara Jacobsson

Affärsområdeschef Förvaltningsrådgivning

010-603 87 49 sara.jacobsson@svefa.se
Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.