Taxeringsrådgivning

Vi säkerställer att dina fastigheter är korrekt taxerade.

Analys av fastighetens särskilda förutsättningar och säregna förhållanden, bebyggelse och utformning samt hyresförhållande som underlag för fastighetsdeklaration samt för ansökan om justering av fastighetstaxeringsbeslut.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.