Taxeringsrådgivning

Misstänker du att du har felaktigt taxerade fastigheter i ditt bestånd? Då kan du ha rätt att få tillbaka inbetald fastighetsskatt upp till fem år tillbaka. Som fastighetsägare är det många faktorer som ska beaktas för att taxeringsvärde och fastighetsskatt ska bli korrekt.

Fastigheters taxeringsvärde baseras på ett flertal schabloniserade antagande som till exempel fastighetens användning, läge, ålder och hyresintäkter. 

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera om och hur vi kan hjälpa er att få tillbaka felaktigt inbetald fastighetsskatt

Svefa erbjuder tjänster inom: 
  • Analys av fastighetens egenskaper och säregna förhållanden
  • Granskning av taxeringsbeslut
  • Beräkna taxeringsvärde
  • Upprättande av fastighetsdeklarationer
  • Omprövning av taxeringsbeslut
  • Förberedelsearbete inför mer omfattande taxeringsår

För mer information, kontakta:

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.