Corporate Solutions

Med fokus på rörelsedrivande bolag som använder fastigheter som en stödresurs för en annan kärnverksamhet tar vi inom Corporate Solutions ett helhetsansvar för kundens hela fastighetsrelaterade behov. Utifrån kundens specifika situation har vi möjlighet att sätta ihop utförandeteam som inkluderar just den kompetensmix som ett framgångsrikt utförande kräver. Allt med utgångspunkten att tillskapa värde för kunden. Som kund på Svefa har du alltid en tydlig projektledare som sköter all samordning och gör arbetet och beslutsfattandet enkelt och mer strukturerat.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.