Fastighetsstrategier och lokalförsörjning

Lokalförsörjning

Svefa har genom sitt mångåriga engagemang hos bland annat kommuner skapat en framgångsrik arbetsprocess för att analysera effektiviteten i processer och lokalutnyttjandet samt identifiera förbättringspotentialer och föreslå åtgärder som kan leda till stora kostnadsbesparingar eller realisering av dolda värden i beståndet. I samband med detta kan även organisations- och förvaltningsutredningar göras för att hitta de bästa lösningarna med hänsyn till beståndets storlek, skick och läge.

Äga eller hyra?

Vi stöttar våra kunder med beslutsunderlag för att fatta välinformerade beslut huruvida en fastighet bör ägas eller hyras. Baserat på en mängd utvärderingskriterier, såväl finansiella som operativa, säkerställs att rätt beslut tas i frågan.

Frågan blir än mer aktuell givet de nya IFRS 16-leasingregler som infördes i början av 2019. Förutom att arbeta med beslutsunderlag baserat på värderingskompetens och finansiell scenarioanalys kan Svefa även hantera det faktiska genomförandet för det fall kunden vill förvärva eller avyttra aktuell fastighet.

Svefa White Paper

Strategisk Lokalförsörjning

Den offentliga sektorn ställs idag inför stora utmaningar inom lokalförsörjningsområdet. Svefas white paper - Strategisk Lokalförsörjning - beskriver möjligheter, vanliga fallgropar samt ger konkreta tips till dig som ansvarar för att arbeta fram och implementera en effektiv lokalförsörjningsstrategi. 

Ladda ned ditt ex av Strategisk Lokalförsörjning här

Ja, jag vill veta mer, kontakta mig

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.