Löpande hyresavtalshantering

Det är vår erfarenhet att företagens lokalförhyrningar ofta är en negligerad och nedprioriterad fråga, trots att de ofta utgör en stor kostnadspost. Detta innebär att hyresgäster många gånger debiteras fel i förhållande till vad som avtalats, att viktiga datum i kontrakten ej övervakas samt att de förbättringspotentialer som finns i lokalerna sällan realiseras.

Svefa erbjuder därför tjänsten Hyresavtalsadministration, där vi förutom att säkerställa att du som hyresgäst har full kontroll över befintliga avtal också är en strategisk samarbetspart vid förändringar i hyresbeståndet och förhandlingar.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.