Förvaltningsrådgivning

Förvaltningsrådgivning har ett unikt helhetserbjudande och en specifik spetskompetens för värdeskapande förvaltning som ger effektiva, hållbara och utvecklande resultat. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att säkerställa genomförbarhet.

Genom att kombinera lång erfarenhet, djup och bred branschkunskap med moderna digitala lösningar kan vi ge vi ge konkreta verktyg, metoder och resultat som fungerar i dagens och framtidens fastighetsförvaltning. Vi kombinerar vårt oberoende med branschledande kunskap inom regelverk för fastighetsförvaltning och tjänsteentreprenader, såsom ABFF, Aff, ABK, ABT. Våra kunder får både tryggheten i regelverken och en behovsanpassad rådgivning. Oavsett om din fastighet ännu inte är uppförd, i löpande förvaltningen eller om behov uppstår till följd av en specifik händelse.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.