Förvaltningsrådgivning

Svefa har via förvärvet av Fasticon AB, namnändrat till Svefa Förvaltningsrådgivning AB, möjlighet att erbjuda omfattande kunskap avseende förvaltningsrelaterade frågeställningar baserat på över 40 års erfarenhet.

Baserat på en unik kombination av djup branschkunskap och med egenutvecklade verktyg samt ett tydligt oberoende från faktiska genomförandeorganisationer har våra engagerade konsulter möjlighet att skapa stora värden för dig som kund. Oavsett om din fastighet ännu inte är uppförd, i löpande förvaltningen eller om behov uppstår till följd av en specifik händelse.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.