Nyproduktion

Säkerställ ett långsiktigt förvaltningsperspektiv i tidigt skede

Upphandling av entreprenader

En upphandling av byggentreprenader och ramavtal med hjälp av AB, ABT och ABK innebär att branschens upphandlingsreglemente utgör det grundläggande regelverket mellan parterna.

En upphandling som genomförts med hjälp av Svefas säkerställer:

  • en tydlig bild av entreprenadens/ramavtalets omfattning och innehåll
  • att förvaltningsperspektivet tas in redan i entreprenaden
  • färdiga verktyg för uppföljning och kontroll
  • en styrning av anbud till rätt pris

Upphandling av förvaltning

En framgångsrik upphandling inom förvaltningsområdet kräver både generell upphandlingskompetens och specifik förvaltningskompetens. I just denna kombination ligger Svefas konkurrensfördel till en affärsmässig och kostnadseffektiv upphandling.

Våra tjänster avseende upphandling är specialiserade kring förvaltnings- och driftsentreprenader samt olika tjänster inom fastighetsförvaltning och förvaltningsstöd. Vi erbjuder allt ifrån förstudier vid val av driftsformer och organisationsmodeller till genomförande av hela upphandlingar. Tack vare den långa och gedigna erfarenhet som våra konsulter besitter kan vi ta oss an komplexa upphandlingar för såväl landsting, kommuner och dess bolag samt större privata fastighetsägare. Vi arbetar alltid utifrån branschregelverk som Aff, AB, ABT och ABK, och besitter dessutom specialkunskap avseende LOU.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.