Värdering & marknadsinformation

Vi är ett av Sveriges ledande värderingsföretag.

Med över 60 fastighetsvärderare och analytiker. Flertalet auktoriserade enligt både nationell och internationell standard. Vi finns i hela landet och nära dina fastigheter. Detta tillsammans med oberoende databaser ger en unik förståelse och överblick av den svenska fastighetsmarknaden.


Sveriges ledande fastighetsvärderare

Vi har erfarenhet från hela Sverige och från alla typer av värderingsobjekt.

Vi levererar fastighetsvärderingar till landets ledande fastighetsbolag, banker, kommuner och myndigheter och kan på kort tid sätta samman rikstäckande projektorganisationer för värdering av kommersiella fastigheter, inför köp- och säljprocesser, bokslut, kreditgivning, överlåtelser och tvister.

Våra fastighetsanalyser bygger på gedigen kompetens om lokala marknader och kvalificerad datainsamling. Vi utgår ifrån våra egenutvecklade fastighetsinformationssystem som inte bara vi, utan också de flesta stora affärsbankerna i Sverige, använder. Vårt kontorsnät gör att vi står i ständig kontakt med fastighetsmarknaden i hela landet.

Svefa utför värderingar av samtliga fastighetstyper i hela landet såsom exempelvis: kommersiella fastigheter, bostadshyreshus, köpcentrum, industrier och specialfastigheter. Vidare är Svefa specialiserade på råmarks- och byggrättsvärdering samt rättsekonomiska värderingar.


Skog & Lantbruk

Sveriges enda oberoende och rikstäckande Skog & Lantbruksvärderare.

En högkvalitativ skogsvärdering eller lantbruksvärdering är en användbar värdering. Våra värderingar av jord och skog används ofta som underlag i rättsituationer och i förhandlingar.  Som fastighetsägare får du ett kraftfullt dokument som i en och samma handling visar hela fastighetens framtidspotential. Helt enkelt en skogs- eller lantbruksvärdering som är ovärderlig om du står inför köp, försäljning eller större investeringar och möte med kreditgivare.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.