Marknadens bästa databaser

Vad händer på marknaden? Hur ser prisutvecklingen ut och vilka överlåtelser har skett? Vi har exakt, uppdaterad och lättillgänglig marknadsinformation.

Du kan alltid lita på att de värderingar, analyser och bedömningar av marknaden som vi på Svefa levererar baseras på solida fakta. En av anledningarna till detta är de högkvalitativa system vi använder för fastighetsuttag, fastighetssök, ortsprisinformation och automatiska värderingar av småhus och bostadsrätter. System och fakta som vi också säljer vidare till andra fastighetsaktörer, bland annat till banker, kreditinstitut och stora fastighetsägare.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.