Rättsekonomiska värderingar

En korrekt värdering sparar tid och pengar. 

Vid alla typer av värderingsfrågor som styrs av lagar, rättsfall och praxis kan rättsekonomerna på Svefa vara behjälpliga. Vi har lång och bred erfarenhet av att arbeta med markåtkomst och ersättningsfrågor av olika karaktär. Tack vare företagets storlek och spridning över landet får våra kunder kontinuerlig tillgång till erfarenhet, kunskap och personal. 

Bland våra större kunder hittar du kommuner, statliga såväl som kommunala lantmäteriet, Trafikverket, större elbolag och Naturvårdsverket.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.