Marknadens bästa databas

Bäst geografisk täckning och fri från partsintressen.

I vår databas finns genomförda köp av skogsfastigheter över hela Sverige sedan mer än 10 år tillbaka. Varje enskild transaktion har analyserats av våra värderare runt om i landet innan den registrerats. På så vis säkerställs att alla ingående data är riktiga och marknadsmässiga. Vår databas Jord & Skog har därmed betydligt högre informationskvalitet än en databas byggd på offentliga uppgifter, som på sin höjd levererar generaliserade medelvärden. Den höga detaljnoggrannheten gör det möjligt för våra värderare att söka ut jämförbara köp utifrån vilken skoglig variabel som helst. Eller naturligtvis utifrån geografisk belägenhet.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.