Oberoende värdering

Avgörande för framgångsrika arvsskiften

I samband med arvsskiften är det många frågor som ska klaras ut och inte sällan är många olika personer inblandade. Om arvsskiftet dessutom omfattar tusentals hektar mark, en herrgård, många bostadshus, ekonomibyggnader, arrenden, bergtäkter samt en hel del annat, ställs det stora krav på den som sköter om bouppteckningen. Inte minst är det viktigt att värderingen av de olika delarna görs på ett kompetent och trovärdigt sätt. Ofta är det här Svefa kommer in i bilden. 

Visst är det ovanligt med så här omfattande arvsskiften, säger Urban Runesjö vid Svefas Örebrokontor, men när de dyker upp passar de oss väldigt bra. Vårt omfattande fastighetskunnande och inte minst vår helt oberoende ställning är något som uppdragsgivarna sätter stort värde på. Det ovanstående exemplet är ett uppdrag som vi fick från ett annat
företag i vår bransch, som också besitter stora kunskaper inom fastighetsområdet. Men för att undanröja alla tvivel om eventuella kopplingar eller beroendeställningar valde de oss för att utföra värderingen, som en helt oberoende part.

Svefas oberoende ställning är en avgörande faktor för att samtliga intressenter ska få förtroende för processen. Svefas kunskaper och erfarenheter tillsammans med en oberoende värdering skapar fortsättningar för att många personer ska komma överens.

 

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.