Vår självständighet gör oss trovärdiga

Utan kopplingar till virkesindustrin eller markägarorganisationer.

Svefas självständiga ställning utan kopplingar till virkesindustrin eller markägarorganisationer och det faktum att majoriteten av våra skogsvärderare är auktoriserade värderare ger dig en värdering som blir trovärdig för alla parter i en förhandlings- eller rättssituation.  Genom vår analytiska förmåga och spetskompetens inom samtliga fastighetsrelaterade områden kan vi med värderingen som grund även ge dig värdefull rådgivning kring fastighetens utvecklingspotential.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.