Samhällsfastigheter och hyresbostäder vinnare på fastighetsmarknad med oklara förutsättningar

I senaste numret av Svensk Fastighetsmarknad, covid-19 special, visar Svefa att det trots rådande pandemi finns vinnare och ljuspunkter på marknaden.

Det finns ingen marknad eller segment som inte kommer att påverkas av pandemin. Vi kommer se att förändrade avkastningskrav i vissa segment spiller över och skapar följdverkningar för andra” säger Mikael Lundström, vd Svefa. 

Svefa verkar sedan grundandet för snart 25 år sedan som en aktiv rådgivare i gränslandet mellan det privata och det offentliga och kan konstatera utifrån sin erfarenhet att det finns segment som klarar sig bättre eller till och med kan gynnas av utvecklingen.

Det vi ser idag är att processer där både säljare och köpare har starka balansräkningar, långsiktiga strategier och rör sig inom samhällsfastigheter eller hyresbostäder löper på enligt plan. Gemensamt för dessa segment är inslaget av offentliga aktörer och institutionellt kapital med lång investeringshorisont” avslutar Mikael Lundström, vd Svefa.

Bakgrund - Svensk Fastighetsmarknad
Svensk Fastighetsmarknad gavs ut första gången hösten 2009. Det är en publikation som ger en bild av Svefas unika marknadskännedom med analys och marknadsdata från utvalda delmarknader i Sverige. På grund av det rådande läget har Svefa valt att senarelägga den fullständiga rapporten tills i höst och ersätter den istället med en aktuell analys utifrån ett covid-19 perspektiv. 

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta:

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.