Södermanland i topp och Uppsala i botten när Svefa sammanfattar skogsfastighetsprisernas utveckling 2019

Färsk statistik från Svefa, Sveriges ledande, oberoende fastighetsrådgivare visar att den positiva prisutvecklingen för skogsfastigheter har fortsatt även under 2019. Nästan alla delar av landet har en positiv utveckling. Södermanland är det län som kan uppvisa störst ökning, 5,4 procent, jämfört med föregående år. Dock finns det områden där trenden med ökande priser har brutits. I Uppsala län har skogsfastighetspriserna gått mot strömmen och sjunkit med 2,0 procent jämfört med 2018.

Den positiva prisutvecklingen för skogsfastigheter har, även om tillväxttakten har mattats av, fortsatt även under 2019. Östergötland är det län med högst genomsnittlig prisnivå. Störst ökning ser vi i Södermanland där prisutvecklingen för de senaste 12 månaderna uppgår till cirka 5,9 procent.

Året har präglats av stora granbarkborreangrepp och ett trendbrott efter en längre tids högkonjunktur inom sågverks- och massaindustrin vilket resulterat i sänkta virkespriser för såväl timmer som massaved. Det är också intressant att se att vi nu har områden, som Uppsala, med en negativ marknadsutveckling," säger Paul Nord affärsområdeschef Svefa Skog och Lantbruk.

Tabellen är fri för publicering i samband med artikel om pressmeddelandet. För mer information om prisutvecklingen, såväl på riksnivå som i respektive län, vänligen kontakta:

För mer information och kommentarer

Paul Nord, Affärsområdeschef Skog & Lantbruk, tel: 010-603 86 92
paul.nord@svefa.se

Johan Hopstadius, Press, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.