Hallå där... Helene Järte!

Omständigheterna har ju gjort att allt fler jobbar hemifrån för att undvika att bli smittade eller att smitta andra. Att jobba på distans innebär ofta nya arbetssätt och dessa kan föra med sig nya utmaningar. På Svefa uppmanas chefer och medarbetarna att jobba hemma i så stor utsträckning som möjligt. Därför tog vi en pratstund med Svefas personalchef, Helene Järte, för att få några tips att tänka på för dig leder på distans i dessa tider.

Helene, hur ska jag tänka om jag har en grupp som jag ska leda på distans?

Börja med att involvera gruppen och fråga din grupp om hur ni på bästa sätt kan stötta varandra och om det finns problem som behöver lösas till följd av att fler jobbar på distans. Kom överens med gruppen om vilka förslag ni ska genomföra och genomför sedan dessa. Sedan är ett bra tips att uppmärksamma de positiva beteenden du ser för att förstärka goda beteenden.

Vad ska jag tänka på när jag håller möten med min grupp på distans?

När du har gruppmöten via till exempel Microsoft Teams så är det extra viktigt att ha en förberedd och tydlig agenda. Att man är noga med att ha en tydlig fördelning av ordet så att alla blir hörda. Sist men inte minst, sätt av tid för frågor.

Vad ser du som en utmaning när det gäller att leda på distans?

Det är en utmaning att se alla medarbetare och skapa upplevelsen av att bli sedd. Det är även svårare att visa omtanke på distans. Det innebär att man som ledare behöver visa och uttrycka sin omtanke på ett mycket tydligare sätt nu. Tips är att:

  • Ha tätare individuella samtal och våga fråga: Hur mår du, finns det något som oroar dig?
  • Ring, chatta eller skicka det där extra mailet för att checka in med dina medarbetare.

Vad mer behöver jag tänka på?

Man bör komma ihåg att man som arbetsgivare har ansvar för arbetsmiljön på hemarbetsplatsen. För en del så flyter jobbet flyter lätt ut över privat tid. Därför är det viktigt att vara tydlig med förväntningar och gränser för de som man märker har utmaningar med arbetstid och pauser. Dessutom bör man gärna uppmuntra till rörelse/motion. Hemarbete blir lätt stillasittande när man inte längre får in vardagsmotionen lika naturligt.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.