Hallå där, Helene Järte personalchef på Svefa.

Att det råder brist på kvinnliga ingenjörer i allmänhet och inom fastighetsbranschen i synnerhet är ingen nyhet. Men hur och vad kan man göra för att främja nyrekryteringen av kvinnliga ingenjörer och stärka dem i deras yrkesroller? Vi tog tillfället i akt och intervjuade Svefas personalchef, Helene Järte, kring Svefas arbete med jämställdhet och engagemang i Female Engineer Network (FEN).

Helene, hur ser Svefa på jämställdhet?
För oss på Svefa är det både naturligt och viktigt att jobba med att attrahera fler kvinnor till Svefa. Vi tror på att en jämställd arbetsplats med kvinnor i ledande roller både som konsulter och som chefer gör oss till en både effektivare och mer attraktiv arbetsplats.

Ni är värdar för FEN, vad är det?
Female Engineer Network (FEN) är ett nätverk som drivs i syfte att inspirera och motivera kvinnliga ingenjörer. Där man kan träffas för att nätverka, utbyta erfarenheter och stärkas i sin yrkesroll. Vi på Svefa tog kontakt med FEN för att diskutera hur vi skulle kunna bidra till att göra fastighetsbranschen mer jämställd. Detta utmynnade i ett värdskap för ett av FENs event.

Varför engagerar ni er i FEN?
Vi jobbar med att aktivt attrahera fler kvinnor till Svefa men också att behålla och utveckla de konsulter som redan jobbar hos oss idag. Jag tror att kvinnliga förebilder på nyckelpositioner bidrar till att skapa ett mer jämställt fastighetssverige och här är FENs insats verkligen viktig.

Vi står som värd för en av FENs nätverkssammankomster och föreläsningar som handlar om "Tillit och arbetsglädje på arbetsplatsen". Ämnet passar oss som hand i handske då tillit till varandras kompetens är något som genomsyrar hela Svefas kultur. Det tog vi även fasta på när vi utformade vårt ledarprofil- och utvecklingsprogram som Svefas chefer genomgår.

Tillit handlar om att lita på att kraften och motivationen finns hos varje medarbetare och det är chefens roll att inspirera till att den växer och utvecklas. Anne Grefbergs föreläsning "Tillit och arbetsglädje på arbetsplatsen" kändes därför som en perfekt match med Svefas ledarskapsfilosofi och något som vi ville hjälpa till att sprida till fler chefer i fastighetsbranschen.

Läs mer om Female Engineer Network, FEN här

Anmäl dig till föreläsningen "Tillit och arbetsglädje på arbetsplatsen" här

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.