Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog 2020

Färsk statistik från Svefa, Sveriges ledande, oberoende fastighetsrådgivare visar avstannande prisutveckling för skogsfastigheter. Även om många delar av landet har haft en god utveckling är bilden inte lika positiv som tidigare.

Stockholm toppar fortfarande Svefas Skogsfastighetsindex men det är Halland som är årets mest positiva utropstecken. Halland bedöms av Svefa att vara ett av de mest attraktiva länen för skogsinvesteringar. Faktorer som bidrar till länets starka utveckling är närhet till starka kunder, befolkningstillväxt och god skoglig produktionsförmåga.  

De flesta delar av landet hade en positiv utveckling men det finns även områden som hade en högst osäker utveckling eller till och med utmärkte sig negativt. Södermanland är det län som uppvisade störst ökning, 5,7 procent, jämfört med föregående år. I Uppsala län sjönk skogsfastighetspriserna med 2,0 procent jämfört med föregående år. Även Gävleborg, Västerbotten och Norrbotten hade en negativ prisutveckling.  

”Fjolåret var i mångt och mycket ett år som präglades av följdeffekter i form av politisk osäkerhet, bränder, torka, insektsangrepp och ränteläge. Trots den avstannande prisutvecklingen valde flera av de stora skogsbolagen att kraftigt värdera upp sina skogsbestånd. Osäkerheten på marknaden är stor just nu och vi ser att transaktionsvolymerna, framförallt i södra Sverige, minskar medan de fortfarande ökar i norra Sverige” säger Paul Nord affärsområdeschef Svefa Skog och Lantbruk.

Bakgrund - Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog
Rapporten gavs ut första gången 2011 och innehåller analyser för samtliga län i Sverige och årets rapport beskriver bedömda värden avseende den skogliga fastighetsmarknaden i mars 2019. Fyll i formuläret för att få tillgång till den kompletta rapporten. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta Paul Nord, Affärsområdeschef Svefa Skog & Lantbruk.

Paul Nord

Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

010-603 86 92 paul.nord@svefa.se
Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.