Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog 2021

Färsk statistik från Svefa, Sveriges ledande fastighetsrådgivare, avseende prisutvecklingen för skogsfastigheter visar att priserna stigit med i genomsnitt 3,8 procent under 2020. Högst har prisuppgången varit i Skåne län med 10,6 procent följt av Blekinge län och Hallands län med 7,9 respektive 7,7 procent. Inget län har haft en negativ prisutveckling.

Stockholm toppar fortfarande Svefas Skogsfastighetsindex men det är Skåne som är årets mest positiva utropstecken och har enligt Svefas skogsfastighetsindex avancerat på listan och ligger nu på tredje plats.

Transaktionsvolymen för skogsfastigheter har under 2020 ökat med 10 procent för riket som helhet jämfört med föregående år. Volymförändringen ser emellertid olika ut för olika landsdelar. I södra Sverige visar transaktionsvolymen en ökning om 19 procent till en ny rekordnivå sedan föregående period. I mellersta Sverige har transaktionsvolymen ökat 16 procent och även där nått en ny rekordnivå jämfört med föregående period. I norra Sverige noterar vi en nedgång i transaktionsvolym med 10 procent jämfört med föregående års uppgång om hela 25 procent.

Även om fjolåret var ett år präglat av pandemin och de mycket negativa effekterna som Corona haft på både på den globala och den svenska ekonomin kan vi konstatera att de svenska skogsfastighetspriserna är stabila. Trots utmaningarna med insektsangrepp och pandemi är skogsfastigheter fortsatt ett mycket intressant investeringsalternativ. Vilket avspeglar sig i transaktionsvolymen som har ökat med 10 procent under 2020” säger Paul Nord, Affärsområdeschef Svefa Skog och Lantbruk.

Bakgrund - Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog
Rapporten gavs ut första gången 2011 och innehåller analyser för samtliga län i Sverige och årets rapport beskriver bedömda värden avseende den skogliga fastighetsmarknaden i mars 2021. Fyll i formuläret för att få tillgång till den kompletta rapporten. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta Paul Nord, Affärsområdeschef Svefa Skog & Lantbruk.

Paul Nord

Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

010-603 86 92 paul.nord@svefa.se
Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.