Svefa på Business Arena 2019

Under årets Business Arena är Svefa på plats med monter på plan 4 (monter nr 4092). Där kommer vi att finnas på plats för att svara på alla era fastighetsrelaterade frågor. Vi kommer dessutom att medverka i flera programpunkter.

Seminarium 3 – Onsdag klockan 14:00

”Dela på risken eller riska affären”

Helena Dalhamn, Affärsområdeschef för Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling Svefa, deltar i panelen som diskuterar utmaningarna som kommuners ställs inför när marknaden vänder och tilldelade markanvisningar lämnas tillbaka.

Läs mer om seminariet här 


Fördjupning K – Onsdag klockan 16:00

”Samarbete mellan Mälarstäder resulterar i tillväxt”

Mikael Lundström, Svefas VD, modererar paneldiskussionen ”Samarbete mellan Mälarstäder resulterar i tillväxt”. För att stärka såväl livskvalitet och tillväxt i regionen runt Mälaren startades 2011 samarbetet Fyra Mälarstäder.  Vad har samarbetet resulterat i hittills? Hur ser planerna ut framöver? Mälardalens Högskola har goda utsikter att bli ett universitet, vad innebär det här för bostadsmarknaden och utvecklingen i städerna?

Läs mer om paneldiskussionen här 

Fördjupning M Planprocess – Torsdag 11:00

"Kär planprocess har många namn"

Oskar Pihl, Affärschef på Svefa, modererar ett öppet diskussionsforum kring den svenska planprocessen. Planprocessen beskrivs på många sätt men sällan som snabb, smidig, effektiv och enkel. Frågan har debatterats länge och väl, men är fortsatt högst aktuell. Vad är egentligen status på planprocessen i landets kommuner just nu? Har man kommit framåt överhuvudtaget? Vad tycker kommunerna, och vad tycker bolagen som vill bygga i dem? Vad kan politikerna göra – och vad kan man göra inom befintligt regelverk?

Läs mer om forumet här

Draknästet - Torsdag klockan 13:30

”Från linjär till cirkulär ekonomi”

Anders Almgren, Corporate Solutions Svefa deltar som lagmedlem i Lag 3 i årets ”Draknäste” på Business Arena.  Lag ställs inför problemet: Hur ska aktörer inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn agera för att skapa positiva beteendeförändringar som främjar cirkulära konsumtions- och produktionsmönster?

Årets utmaning för lagen är att komma med innovativa idéer som skapar incitament för fastighetsbranschen att ställa om till en cirkulär modell där hållbara innovationer utvecklas, implementeras och används. Lösningarna ska vara visionära, genomförbara och svara på FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Läs mer om årets ”Draknäste” här

Fördjupning W - Torsdag klockan 15:15

"Svenska fastigheter hetare än någonsin"

Gustav Källén, Svefas vVD och Affärsområdeschef Transaktioner, deltar i en paneldiskussion kring den svenska transaktionsmarknaden. Fastighetsmarknaden har aldrig varit hetare än nu och prognoserna för 2019 pekar mot ett potentiellt nytt transaktionsrekord. Huruvida så blir fallet får framtiden utvisa men vad vi redan nu vet är att Sverige är populärt inte enkom bland svenskarna utan även utländska institutionella investerare som står i rad att plöja sina pengar i svensk mark. I denna fördjupning guidar en kunnig panel oss genom de starkaste trenderna på transaktionsmarknaden. Vilka är de hetaste segmenten och lägena på den svenska marknaden? Vilka segment utmärker sig jämfört med tidigare år?

Talare: Gustav Källén, Svefa samt Erik Gärden, Partner, Leimdörfer, Anna-Carin Telin, Outpoint och Dan Sandstedt, Newsec

Läs mer om seminariet här

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.