Ledning och organisation

Ledningsgrupp

Helena Dalhamn

Affärsområdeschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 86 28 helena.dalhamn@svefa.se
Jan Tärnell

Affärsområdeschef Värdering & Analys

010-603 87 23 jan.tarnell@svefa.se
Paul Nord

Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

010-603 86 92 paul.nord@svefa.se
Rikard Wilén

Affärsområdeschef Corporate Solutions och Förvaltningsrådgivning

010-603 87 31 rikard.wilen@svefa.se
Sara Jacobsson

Affärsområdeschef Förvaltningsrådgivning

010-603 87 49 sara.jacobsson@svefa.se

Styrelse

Charlotte Bergman

Styrelseordförande

bergmancharlotte63@gmail.com
Jesper Wigelius

Styrelseledamot

jesper.wigelius@broviken.se
Kristina Alvendal

Styrelseledamot

kristina@alvendal.com
Per Granath

Styrelseledamot

per.granath@broviken.se
Per Leopoldsson

Styrelseledamot

per.leopoldson@telia.com
Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.