Äga eller hyra?

Vi hjälper dig i beslutsprocessen.

Är nuvarande hyres- eller ägarförhållandet av befintliga lokaler ett resultat av ett aktivt beslut eller historiska förhållanden?

Vi stöttar våra kunder med beslutsunderlag för att fatta välinformerade beslut huruvida en fastighet bör ägas eller hyras. Baserat på en mängd utvärderingskriterier, såväl finansiella som operativa, säkerställs att rätt beslut tas.

Frågan blir än mer aktuell givet de nya IFRS 16-leasingregler som träder i kraft 2019. Förutom att arbeta med beslutsunderlag baserat på värderingskomptens och finansiell scenarioanalys kan Svefa även hantera det faktiska genomförande i de fall kunden vill förvärva eller avyttra aktuell fastighet.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.