Egenägda fastigheter

Om ditt företag äger egna fastigheter ställs ni inför helt andra utmaningar och möjligheter jämfört med förhyrningar. Här kan vi på Svefa göra stor skillnad genom att involvera de typer av kompetenser som krävs vid varje given situation, exempelvis;

  • Fastighetsutveckling genom planprocess/ändrat användande och/eller avstyckningar av delar som ej används.
  • Uthyrning av tomma lokaler.
  • Köp- och säljrådgivning.
  • Optimering av fastighetsförvaltningen. Genom exempelvis statuskontroller, benchmarking, avtalsgenomlysning, in-/outsourcing eller upphandling säkerställer vi en effektiv förvaltning.
  • Värdering av fastigheten inför vägval eller bokslut.
  • Beslutsunderlag avseende fastighetens finansiellt mest fördelaktiga nyttjande; ägande eller förhyrning?
  • samt naturligtvis traditionella hyresgästrådgivningstjänster.

Baserat på vår tjänstemix, vår geografiska spridning och en kundansvarsfunktion inom Corporate Solutions kan vi på Svefa tillhandahålla ett unikt samlat erbjudande som gör det enkelt för dig som kund att fokusera på din egen kärnverksamhet.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.