Hyresgästrådgivning

Är nuvarande lokaler inte längre lämpliga?
Är du osäker på om dina nuvarande avtalsvillkor är optimala?
Ska du avveckla befintlig verksamhet och lämna nuvarande fastighet?

Vi hjälper er med alla frågor kopplade till lokalförsörjning;

  • Kravspecifikation, arbetsplatsutformning och arbetssätt
  • Lokalsök
  • Hyresförhandling
  • Förändringsledning
  • Flyttprojektledning

Utifrån en mycket god förståelse för såväl hyresgästens som fastighetsägarens perspektiv, samt branschens bästa marknadskännedom, kan vi säkra optimala hyresnivåer och avtalsvillkor för dig som hyresgäst, anpassade efter era förutsättningar och behov.

Hör av dig till oss för ett förutsättningslöst möte – vi gör gärna en kostnadsfri analys av aktuella hyresavtal för att se om möjligheter till värdeskapande finns.

Vi har även skrivit fyra stycken guider som hjälp med Svefas tips och råd till dig som:

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.