Genomförandestrategi

Genom en styrd men kreativ process förädlar vi din fastighet.

Genom en styrd men kreativ process är vårt mål att förädla fastigheten för att optimera fastighetsvärdet. Vi har en övergripande arbetsmodell som tar oss från en idé- och konceptfas via analyser och kalkyler till en affärsplan och sedan vidare till handlingsplan och genomförande. Denna process hjälper oss att skaffa en helhetsbild av projektet och dess omvärld och genom att identifiera möjligheter och risker kartläggs projektets och fastighetens fortsatta utveckling.

Varje projekt är unikt och vi erbjuder inga färdiga lösningar. Processen i fastighetsutveckling är en dialog som skapar grund för fortsatt arbete med handlingsplan och genomförande, vilket ger säkra beslutsunderlag och flexibilitet i beslutsprocessen.

Vi säkerställer att ditt utvecklingsprojekt avyttras i rätt läge

Vi agerar länken mellan fastighetsutvecklingsprocessen och en strukturerad försäljningsprocess och bistår med strategisk löpande rådgivning kring när och hur ett projekt bör realiseras. Baserat bland annat på kommunens inställning till planprocessen, projektets karaktär, bedömt marknadsläge och riskvilligheten hos dig som kund erbjuds ett strukturerat beslutsunderlag för att kunna fatta välinformerade beslut. Vid behov hjälper vi er genomföra en avyttring i syfte att realisera de värden som skapats under utvecklingsprocessen.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.