Nu har vi släppt Svensk Fastighetsmarknad 2021

Den 14 april publicerar Svefa årets version av Svensk Fastighetsmarknad 2021 avseende utvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden. I rapporten konstateras bland annat att intresset för kommersiella bostadsfastigheter, i synnerhet nyproducerade hyresrätter, har ökat kraftigt.

Svensk Fastighetsmarknad 2021 är en genomgång av de mest intressanta delmarknaderna på den svenska fastighetsmarknaden med analys och marknadsdata. 

Svefa, som i drygt 25 år verkat som en aktiv rådgivare i gränslandet mellan privata och offentliga fastighetsaktörer, kan konstatera att den svenska fastighetsmarknaden som helhet, i princip, har återhämtat sig fullt ut sedan bottennoteringen våren 2020. 

Transaktionsvolymen de senaste två kvartalen är på rekordnivåer och börsbolagen, med undantag för bolag med kontors/handelsfokus, värderas återigen med en betydande premie mot underliggande fastighetsvärde.

Svefa har i rapporten analyserat vilka segment som är vinnare respektive förlorare. Sett till enskilda segment är bilden splittrad, bland vinnarna återfinns hyresbostäder, samhällsfastigheter och byggrätter. Medan segment som handelsfastigheter hamnar i botten.

Investerarnas efterfrågan på nyproducerade hyresrätter har ökat kraftigt. De bakomliggande orsakerna är dels den kraftiga efterfrågan på bostäder över hela landet. Dels är hyresrätter attraktiva investeringsobjekt på grund av att de genererar långsiktiga, förutsägbara intäkter och en stabil avkastning” säger Mikael Lundström, vd Svefa. 

Fyll i formuläret till höger för att ladda ned ditt exemplar av den fullständiga rapporten ”Svensk Fastighetsmarknad 2021” 

För mer information eller kommentarer, vänligen kontakta:

Jan Tärnell

Affärsområdeschef Värdering & Analys

010-603 87 23 jan.tarnell@svefa.se
Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.