Fastighetsutveckling

Från idé, vision, affärsplan till genomförande.

Genom att bistå privata och offentliga fastighetsägare med att identifiera och genomföra utveckling av fastigheter realiserar vi tillsammans med våra uppdragsgivare värden i befintligt fastighetsinnehav. 

Vi är vana att leda allt från stora komplexa projekt till mindre utvecklingsprojekt och erbjuder likväl ett helhetsansvar för hela processen som specifika tjänster längs vägen. Från idé och vision genom detaljplan till affärsplan och genomförande. Alla fastigheter har olika förutsättningar och därmed skilda utvecklingsmöjligheter.

Vi hjälper både privata fastighetsägare och kommuner att identifiera dolda och slumrande värden i råmark, markinnehav eller befintligt fastighetsbestånd. Vår styrka ligger i vår breda kompetens, våra drivna medarbetare och vår lokala förankring. Vi har även en bred förståelse och lång erfarenhet av både offentliga och privata aktörers drivkrafter. Vi stödjer våra uppdragsgivare som projektchef, projektledare, rådgivare, resursstöd eller med specialistkompetens.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.