Objektsanalys

Vi hjälper dig att identifiera möjligheter för värdeutveckling för din fastighet.

En objektsanalys syftar till att översiktligt identifiera utvecklingsmöjligheter och affärsförutsättningar för en potentiell värdehöjning av en fastighet.  Analysen skräddarsys utifrån uppdragsgivarens syfte och behov.  Objektsanalyserna ligger ofta till grund för beslutsunderlag för fastighetens fortsatta inriktning.

En objektsanalys omfattar exempelvis:

Marknads- och konkurrensanalys av närområde

Marknads- och värdebedömning för olika utvecklingsalternativ

Investeringsbedömningar med fokus på affärsrisker, scenariobeskrivningar, identifiering av möjlig exploatering alt. ändrad användning samt förslag på inriktning och handlingsplan

Därefter tar nästa fas vid, utvecklings- och genomförandefasen. Här har Svefa möjlighet att driva processen och ta fram potentialen i projektet för att avslutningsvis realisera den i en möjlig avyttring alternativt fortsatt ägande.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.