Utveckla och förädla dina fastigheter

Vi leder dig genom hela utvecklingsprocessen.

Vi tar projekten från idé till genomförande. Vi bistår fastighetsägare med att identifiera och förverkliga utvecklingsplaner för specifika fastigheter eller större utvecklingsområden.

Vår kompetens och breda erfarenhet av utvecklingsprocessens alla steg tar ditt projekt mot uppsatta mål. Vi kan hjälpa dig med idé- och förstudiearbete, objektsanalyser, marknadsanalyser med avseende på t.ex. produkt, målgrupp och slutpris.

Vi tar ofta fram affärsplaner eller strategiska utvecklingsplaner som har som mål att lyfta fram de specifika förutsättningarna för den specifika fastighetens utveckling. Detta ger dig som fastighetsägare en stabil grund för att kunna fatta underbyggda beslut. Därefter hjälper vi dig att genomföra förändringen. Våra medarbetare säkerställer att rätt aktiviteter görs i rätt skede i utvecklingsprocessen så att projektet får bästa möjliga förutsättningar för att nå uppställda mål. Vi lotsar dig genom planprocessen och är ett stöd vid förhandling med kommun och andra parter, vi leder arkitekter, landskapsarkitekter och andra specialistkompetenser och styr projektet mot ett mål.

Vi kan också driva stora konsortieprojekt, där vi som projektansvariga genom vår oberoende ställning kan driva och företräda alla parters intressen på ett, för projektet, optimalt sätt. 

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.